becomeAMember.title

becomeAMember.description

Who is Who

hello You spend a lot of time with your colleagues but do you really know them?

GDPR - BBTK

01/10/2019 | FR / NL

 

Bij BBTK Federaal (ondernemingsnummer 0850.051.481) en de regionale afdelingen, hierna kortweg BBTK genoemd, nemen wij uw recht op privacy ernstig.

Uw tewerkstelling maakt een belangrijk deel uit van uw leven. Een goede bescherming van die tewerkstelling is dan ook niet overbodig en precies daarmee helpt de BBTK. Om u als lid (of bekend niet-lid) van de BBTK de nodige dienstverlening te kunnen aanbieden, verwerken we persoonlijke gegevens van u als betrokkene . 

Omdat we veronderstellen dat u graag wil weten waarom we uw persoonlijke gegevens opvragen en wat ermee gebeurt, maakten we dit overzicht. Het benadert hoe wij met uw persoonsgebonden gegevens omgaan, vanuit privacy oogpunt in het algemeen en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) in het bijzonder. 

  1. Wij beperken ons tot het strikt noodzakelijke i.v.m. de persoonsgegevens die wij bezitten
  2. Wij gebruiken uw gegevens bij onze dienstverlening, om u te informeren, om te antwoorden op uw vragen, om onze relatie met u te beheren, om onze wettelijke verplichtingen na te komen en om onze websites te verbeteren
  3. Wij archiveren of schrappen uw gegevens wanneer die niet langer nodig zijn om de doelstellingen in hierboven vermeld punt te vervullen
  4. Wij gebruiken uw gegevens alleen binnen onze organisatie en delen die enkel en alleen met overheidsinstellingen en andere organismen indien strikt nodig voor de uitvoering van punt 2
  5. Wij houden rekening met uw rechten inzake privacy, uw persoonsgegevens en hun verwerking
  6. Wij nemen maatregelen van technische en organisatorische aard om de beveiliging van uw gegevens en van onze informaticastructuur te verzekeren
  7. Wij zijn transparant inzake het gebruik van cookies op onze website en geven u de keuze die al dan niet te aanvaarden
  8. Wij zullen met genoegen antwoorden op uw vragen met betrekking tot onze ‘privacy verklaring’

Kies hieronder het thema waarover u meer informatie wenst:

Identificatie van de organisatie

Wettelijke basis

Copyright

Disclaimer

Email Disclaimer

Cookie beleid

Privacy verklaring

Policy camerabewaking

Sollicitanten

Europees systeem domiciliëring (SEPA)

Lid ontslag/schrapping

Beveiliging van de opgeslagen gegevens

Uw rechten binnen GDPR?

Ons privacy beleid werd verder verduidelijkt. Vanaf 01/09/2018 vervangt deze versie definitief de oude versie.