becomeAMember.title

becomeAMember.description

Who is Who

hello You spend a lot of time with your colleagues but do you really know them?

Social Profit | F*CK de werkdruk: 5.000 mensen lieten ons weten hoe het zit met hun werkdruk

16/12/2022 | FR / NL

De BBTK voert al een tijdje actie rond de werkdruk in de social profit. Met F*CK de werkdruk trekken de werknemers van deze essentiële sector aan de alarmbel. Om de situatie op het terrein in kaart te brengen, verspreidde de BBTK, in samenwerking met de VUB, afgelopen zomer een enquête over de werkdruk in de hele social-profitsector. Bijna 5.000 mensen vulden deze enquête in en gaven aan wat hun realiteit is wat betreft contracten, arbeidsduur, (gewenste) uurroosters, hun welzijn, de lichamelijke en mentale stress die ze ervaren, verwachtingen qua het leren van nieuwe vaardigheden, de balans tussen werk en privé en de mate waarin ze autonomie over hun werk hebben. De BBTK trekt op 19/12 met deze eerste resultaten naar de werknemers die de enquête hebben ingevuld én zal mobiliseren voor de grote betoging van de sector in gemeenschappelijk vakbondsfront op 31 januari 2023.

De enquête

Het thema ‘werkdruk’ valt niet meer weg te denken in de social-profitsector. Het verraste ons dan ook niet toen uit de antwoorden bleek dat de werkdruk in de social profit gemiddeld als hoog wordt ervaren en dat veel respondenten moeite hadden met het verzoenen van werk en privé.

Deze enquête kwam tot stand door middel van een samenwerking met de VUB. Het begrip werkdruk werd daarom opgedeeld in verschillende facetten.

Uit een eerste analyse van de resultaten blijkt dat:

 • Een hoger percentage vrouwen (36,4%) dan mannen meldt aan hoge werkeisen te moeten voldoen. Zowel fysiek, mentaal als qua intensiteit;
 • Een hoger percentage vrouwen (47,5%) dan mannen meldt een tamelijk slechte of zeer slechte gezondheidstoestand te hebben;
 • Mannen doorgaans meer autonomie op het werk hebben dan vrouwen;
 • Er een duidelijk verband is tussen hoge werkeisen en werk en privé moeilijker op elkaar afgestemd kunnen worden;
 • 60% van de respondenten hun arbeidstijd zou verminderen als ze hun loon zouden kunnen behouden. In realiteit zien we dat veel werknemers de werkdruk beheren door minder te gaan werken, ten koste van hun koopkracht;
 • De grote meerderheid enthousiast is over hun job en er energie uit put. Toch maken ze bijna allemaal melding van fysieke en mentale vermoeidheid op het einde van hun werkdag;
 • De werkdruk het hoogst ligt in de ziekenhuizen, de thuiszorg en de ouderenzorg.

Op basis van deze enquête kunnen we zeggen dat de respondenten van hun job houden maar uitgeput zijn. Als we het personeelstekort (en de verdere uitstroom) willen oplossen (tegenhouden), dan is het belangrijk dat de sector aantrekkelijker wordt.

Voldoende personeel maar ook onmiddellijke en systematische vervanging van afwezig personeel, leefbare uurroosters en een stabiel werktempo kunnen de situatie van het personeel verbeteren. 
Het personeelstekort in de sector neemt namelijk toe (verpleegkundigen, kinderbegeleiders, thuishulpen…) en wordt zo een maatschappelijk probleem.

De werknemers van de social profit staan klaar om ons gedurende ons hele leven te begeleiden en verzorgen. Kwalitatieve zorg gaat iedereen aan want het is een kwestie van volksgezondheid en sociale cohesie.

De laatste sociale akkoorden betekenden vooruitgang voor de sector maar hebben lang niet alle problemen opgelost. De jarenlange onderfinanciering van de sector maakt dat er de komende jaren nog aanzienlijke extra inspanningen moeten geleverd door de Vlaamse en federale regering.


Het werk is niet af. Onze prioriteit wordt het ijveren voor betere arbeidsvoorwaarden dan vandaag. Daar liggen de medewerkers immers het meest wakker van.

Onze voornaamste eisen zijn voorlopig:

 1. Omkadering van digitalisering zodat dit geen extra administratieve last wordt;
 2. Aandacht voor permanente opleiding en vorming;
 3. Ondersteuning bij fysieke én mentale lasten;
 4. Meer tijd krijgen om kwalitatieve zorg te verlenen.

Wij gaan door tot F*CK de werkdruk niet meer van toepassing is. Indien we een verder vertrek van werknemers een halt willen toeroepen, dan zullen er radicale beleidskeuzes moeten gemaakt worden in het belang van de arbeidsomstandigheden in de sector. Dit vraagt geld van de overheid, maar ook meer discipline van de werkgevers waardoor bijvoorbeeld de balans werk-privé veel beter in evenwicht wordt gehouden en mensen tijdens hun verlof, weekend of vrije avonduren niet terug naar het werk worden geroepen.

De BBTK trekt met deze voorlopige analyse naar de werknemers tijdens de actie- en sensibiliseringsdag op 19/12.

Op basis van deze resultaten zullen we verder mobiliseren voor de grote social-profitbetoging in Brussel op 31/01/2023.

Meer info over wat er waar plaatsvindt op 19/12? Neem contact op met ons.