Sectorale onderhandelingen PC 200

Door: Marc Verboom | Op: 23/05/2017

Stilstand door stugge houding werkgevers

De besprekingen over een nieuw sectoraal akkoord 2017 - 2018 in het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC 200) verlopen erg moeizaam. Na twee onderhandelingsrondes blijkt het mandaat van de werkgevers veel te beperkt om tot een akkoord te komen. We zien een totaal gebrek aan ambitie bij de werkgevers om te komen tot een CAO met sociale vooruitgang. Zij pleiten voor stilstand en zelfs achteruitgang. Uiteraard is dat voor de vakbonden geen basis voor verder overleg. We hebben dan ook volgende prioriteiten op tafel gelegd:
  1. Koopkracht: maximale invulling van de 1,1% marge uit het Interprofessioneel Akkoord via een verhoging van de brutolonen
  2. Vorming: 1 bijkomende vormingsdag voor iedereen in deze CAO en afspraken om op termijn te komen tot 5 dagen vorming per jaar
  3. Tijdskrediet: recht op 51 maanden tijdskrediet met motief
  4. Eindeloopbaan: landingsbanen mogelijk vanaf 55 jaar voor halftijdse vermindering en vermindering met 1/5 
  5. SWT: mogelijkheden voor werknemers met zwaar beroep, nachtarbeid en lange loopbaan sectoraal te bevestigen
  6. Arbeidsorganisatie: duidelijk kader voor invoering van nieuwe, flexibele arbeidsregimes
  7. Telewerk: kader voor ondernemingen die structureel of occasioneel telewerk invoeren
  8. Tewerkstellingsfonds: bijdrage gefinancierd uit miljarden loonlastverlaging via de taxshift om maatregelen uit te werken om meer jobs te creëren of te behouden
  9. Mobiliteit: verhoging van de tussenkomst in het woon-werkverkeer, invoering van fietsvergoeding en optrekken van loonplafond voor gebruik eigen vervoermiddel
  10. Syndicale premie: beheer mogelijk maken via sociaal fonds.

Vanaf begin juni wordt verder onderhandeld. We rekenen erop dat de werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen en met een deftig mandaat naar het overleg komen.

De meer dan 425.000 bedienden uit PC 200 verdienen een CAO met inhoud. Stilstaan is achteruitgaan. Indien dat de keuze van de werkgevers blijft zullen we de druk op de onderhandelingen moeten opvoeren. Daarvoor rekenen we uiteraard op de bedienden uit de sector. We houden jullie verder op de hoogte.


  

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek