Het Groot Rapport van de regering Michel

Door: Marc Verboom | Op: 22/05/2017

Net voor de zomervakantie zal het gemeenschappelijk vakbondsfront hun rapport aan Michel overhandigen


ABVV, ACV en ACLVB stellen vast dat de regering tal van maatregelen genomen heeft ten koste van de werknemers, gepensioneerden, zieken en werklozen. Op twee en een half jaar tijd heeft deze regering ons opgezadeld met een indexsprong, een verhoging van de BTW op elektriciteit, pensioen op 67 jaar, flexibiliteit door de wet Peeters, de jacht op langdurig werklozen en zieken, ... We zijn het enige land in Europa waar de reële lonen in 2016 gedaald zijn. De arbeidsvoorwaarden zijn erop achteruitgegaan. Er is minder sociale zekerheid en de besparingsmaatregelen brengen schade toe aan de kwaliteit van de openbare diensten.

De regering beloofde jobs, jobs, jobs. Maar België bengelt aan de staart van het Europees peloton als het gaat om jobcreatie.

Met de campagne 'Het groot rapport van de regering Michel' maken ABVV, ACV en ACLVB de balans op van de regering en dringen ze aan op een rechtvaardiger en eerlijker beleid. De regering moet binnenkort de begroting 2018 opmaken. Er komen superministerraden over de sociale zekerheid, de economie en de werkgelegenheid. De regering zal ook beslissingen moeten nemen omtrent eerlijke fiscaliteit. Hét moment dus voor de vakbonden om een koerswijziging te eisen. De regering heeft nog twee en een half jaar tijd om haar beleid te veranderen en om te zorgen voor fiscale en sociale rechtvaardigheid. Waar moet de regering Michel in de tweede helft van haar ambtstermijn voor zorgen?

Het rapport ondertekenen kan op www.hetgrootrapport.be


 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek