Koerswending voor meer sociale en fiscale rechtvaardigheid

Door: Marc Verboom | Op: 23/04/2017

Vakbonden eisen een koerswending


ABVV, ACV en ACLVB eisen een koerswending van de federale regering nu die halfweg haar legislatuur is en voor een cruciale begrotingsopmaak staat. Een koerswending die inzet op sociale en fiscale rechtvaardigheid.

Tijd voor een evaluatie

De voorbije jaren tapte de regering Michel - onder luid patronaal applaus - steeds uit hetzelfde vaatje: matigen van lonen, verhogen van flexibiliteit, besparen op sociale uitkeringen, op de social-profit en op de openbare diensten. Vermogens worden voortdurend ontzien en werknemers en mensen met een pensioen of uitkering krijgen de volle laag.

Door tal van onevenwichtige regeringsbeslissingen hebben mensen:

minder inkomen
de regering doet aan omgekeerde herverdeling
slechtere werkomstandigheden
de regering draagt bij aan onwerkbaar werk, burn-outs, sociale dumping
minder sociale zekerheid en bescherming
de regering weigert aan andere inkomensgroepen dan de werknemers een faire bijdrage te vragen en ze treft daarbij in grotere mate zieken, werklozen en gepensioneerden
de hoogste belastingdruk
werknemers betalen het meest belastingen; vermogenden, verhuurders, beleggers, ondernemers betalen een pak minder
minder publieke dienstverlening
door de brute besparingen op personeel en middelen komt de dienstverlening in het gedrang terwijl een goed werkende overheid voor de hele samenleving cruciaal is.
 
Niet alleen gaat het welzijn en de levenskwaliteit er zwaar op achteruit, alle indicatoren staan ook in het rood. Voor de werkgelegenheidsgroei en loonontwikkeling hinken we achterop in het Europees peloton. De schuld is zelfs hoger dan bij het begin van de legislatuur. De begrotingscontrole 2017 was een begrotingsuitstel.

En nu willen de rechtse partijen en de werkgevers de vennootschapsbelasting drastisch hervormen. Dit zal na de taks shift een nieuw groot gat in de begroting slaan. Alweer dezelfde mensen draaien dan voor de gevolgen op: werknemers en mensen aangewezen op een uitkering.

Tijd voor een koerswending

Wij eisen een rechtvaardig, eerlijk en evenwichtig beleid.

Eerlijke belastingen en dus een grotere bijdrage van inkomsten uit kapitaal. Alle inkomsten moeten bekend zijn en iedere euro moet naar draagkracht hetzelfde belast worden. Fiscale fairplay. De achterpoorten moeten dicht.
Meer koopkracht via vrije loononderhandelingen.
Meer mensen in een werkbare en leefbare job. Dit is veel beter dan cadeaus aan werkgevers.
De sociale zekerheid stabiel financieren, versterken en uitbouwen voor meer levenskwaliteit.
Goede pensioenen. Dat is wat anders dan werken tot 67 jaar. En dat is het omgekeerde van langer en harder werken voor minder pensioen.
Investeren in duurzame jobs, publieke infrastructuur, social-profit en in kwaliteitsvolle betaalbare openbare diensten. Daar wordt wel iedereen beter van.

Werknemers  hebben recht op kwaliteitsvolle jobs, sociale en fiscale rechtvaardigheid. De regering moet deze boodschap oppikken.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek