Regering wil verloning op basis van anciŽnniteit afschaffen

Door: Marc Verboom | Op: 30/03/2017

Handen af van de anciënniteit

Deze regering heeft al meermaals bewezen dat ze geen kans onbenut laat om de koopkracht van de werknemers aan te vallen. Deze keer ligt het loon van de "oudere" werknemers onder vuur. Minister Peeters heeft immers verklaard dat hij een debat wil opstarten over de anciënniteit en over de verloning van anciënniteit die als "duur" wordt beschouwd. Concreet wil hij dat dit punt op de agenda van de sectorale onderhandelingen wordt geplaatst. BBTK vreest na deze uitlatingen nieuwe aanvallen op de werknemers en een nieuwe poging tot politieke inmenging in ons sociaal overlegmodel.

Het barema bepaalt het minimumloon dat voor elke werknemer moet worden betaald en is het resultaat tussen vakbonden en werkgevers op sectorniveau. Het wordt vastgelegd op basis van de ervaring of anciënniteit in het de onderneming. Het loon van een werknemer evolueert automatisch mee met zijn anciënniteit of ervaring.

Volgens minister Peeters zijn de baremalonen "te duur" (lees: oudere werknemers zouden te duur zijn). Hij zou dit punt willen besproken zien tijdens de onderhandelingen die de komende weken in de sectoren plaatsvinden. Hij zegt dat de bestaande loonspanning tussen jonge en oudere werknemers wil analyseren om zo een overzicht te krijgen van de situatie en tot "aangepaste oplossingen" te komen.

Deze aanval is geen nieuw verschijnsel. Al jaren proberen sommigen de loonbarema's als iets slechts voor te stellen. Oudere werknemers zouden te veel betaald krijgen en minder productief zijn. Open VLD is vorige week in de Kamercommissie andermaal ten strijde getrokken en wees erop dat het regeerakkoord voorziet dat ons stelsel gebaseerd op anciënniteit dient te evolueren naar een groter belang van productiviteit.
 
BBTK wil een aantal punten verduidelijken:
  • de lonen van de oudere werknemers in België zijn niet buitensporig, ook niet na een internationale vergelijking;
  • systemen van verloning naar ervaring bestaan in alle Europese landen; baremaverhogingen tot 15 of 20 jaar zijn heel courant; België is daarmee geen "outsider";
  • de langste barema's gaan tot maximum 20 of 22 jaar; dit betekent in de praktijk dat een werknemer die aan de slag ging toen hij 20 jaar was op 42 jaar niet verder kan evolueren in zijn loon (als hij al bij dezelfde werkgever tewerk gesteld blijft); dat maakt van hem nog geen "oude" en onproductieve werknemer, maar gewoon iemand met ervaring;
  • het staat niet vast dat de individuele productiviteit daalt vanaf een zekere leeftijd; zo'n stelling werd in de wetenschappelijke literatuur nog nooit bewezen; tijdens de loopbaan doet de werknemer relationele vaardigheden en bedrijfsspecifieke ervaring op; oudere werknemers kennen het bedrijf door en door en hebben een uitgebreid netwerk.

Ook al gaf minister Peeters aan dat hij voorzichtig wil zijn zal BBTK het verloop van de besprekingen in dit dossier met argusogen volgen en ons huidig baremastelsel krachtdadig verdedigen. Het is logisch dat het loon stijgt met de ervaring. Aangezien productiviteit een begrip is dat uiterst moeilijk te meten is wordt anciënniteit al jaren als maatstaf gebruikt. Ons loon volgens anciënniteit is een transparant systeem dat een vaststaande en evenwichtige loonevolutie waarborgt voor alle werknemers van eenzelfde sector.
« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek