SWT (brugpensioen) in 2017 - 2018

Door: Marc Verboom | Op: 19/03/2017

Algemeen stelsel en afwijkingen


De voorwaarden betreffende de toegang tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT (voorheen brugpensioen) werden door de regering vanaf 1 januari 2015 verstrengd en ondertussen omgezet in de nodige wetteksten (KB 30/12/2014 - BS 31/12/2014 en KB 30/1/2017 - BS ). In het interprofessioneel akkoord (IPA) 2017 - 2018 werd één en ander vastgelegd voor de periode 2017 - 2018. Een kader CAO in de Nationale Arbeidsraad (NAR) is nodig om bepaalde afwijkende stelsels met SWT op een lagere leeftijd uitvoering te geven.


1. Algemeen stelsel leeftijd op 62 jaar

Brugpensioen is mogelijk vanaf 62 jaar.
De loopbaanvoorwaarde bedraagt voor mannen 40 jaar.
De loopbaanvoorwaarde bedraagt voor vrouwen in 2017 33 jaar en wordt jaarlijks met 1 jaar opgetrokken tot 40 jaar in 2024.
De leeftijd en loopbaanvoorwaarde moeten bewezen worden op het einde van de arbeidsovereenkomst.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
mannen 62/40 62/40 62/40 62/40 62/40 62/40 62/40 62/40 62/40 62/40
vrouwen 62/31 62/32 62/33 62/34 62/35 62/36 62/37 62/38 62/39 62/40

Een uitzondering geldt voor diegenen die ontslagen zijn voor 1/1/2015 en 60 jaar bereiken op uiterlijk 31/12/2016 (waarbij de opzeggingstermijn 31/12/2016 mag overschrijden en in dit geval de leeftijd van 60 jaar moet bereikt  worden op het einde van de arbeidsovereenkomst).


2. Brugpensioen via CAO sector of onderneming

De CAO in de sector of de onderneming moet afgesloten worden en neergelegd zijn voor 1/7/2015.
De CAO kan voor maximaal 3 jaar worden afgesloten (2015 - 2016 - 2017).
De brugpensioenleeftijd is vastgelegd op 60 jaar en dit tijdens de looptijd van de CAO.
De loopbaanvoorwaarde is dezelfde als in het algemeen stelsel (zie onder 1).
De leeftijd en loopbaanvoorwaarde moeten bewezen worden op het einde van de arbeidsovereenkomst.


3. Brugpensioen zware beroepen

De brugpensioenleeftijd (te bereiken op het moment van ontslag) is vastgelegd op 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018.
De loopbaanvoorwaarde, te bereiken op het einde van de arbeidsovereenkomst, bedraagt 33 jaar én mits:
  • een zwaar beroep gedurende 5 jaar in de 10 voorafgaande jaren of 7 jaar in de 15 voorafgaande jaren;
  • of 20 jaar nachtarbeid.

Een zwaar beroep is gedefinieerd als een tewerkstelling in wisselende ploegen, nachtarbeid (tussen 20 en 6u) of onderbroken arbeid.

Deze verlaagde leeftijd, in uitvoering van de interprofessionele kader CAO 121, moet voorzien worden in een sectorale CAO.


4. Brugpensioen zware beroepen

De brugpensioenleeftijd is vastgelegd op 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018.
De loopbaanvoorwaarde bedraagt 35 jaar én mits een zwaar beroep gedurende 5 jaar in de 10 voorafgaande jaren of 7 jaar in de 15 voorafgaande jaren. Een zwaar beroep is gedefinieerd als een tewerkstelling in wisselende ploegen, nachtarbeid (tussen 20 en 6u) of onderbroken arbeid, of mits 20 jaar nachtarbeid.

Deze verlaagde leeftijd, in uitvoering van de interprofessionele kader CAO 122, moet voorzien worden in een sectorale CAO.


5. Brugpensioen lange loopbaan

De brugpensioenleeftijd is vanaf 1/1/2015 vastgelegd op 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018.
De loopbaanvoorwaarde bedraagt 40 jaar.
De leeftijd en loopbaanvoorwaarde moeten bewezen worden op het einde van de arbeidsovereenkomst.
Het ontslag moet plaatsvinden tijdens de geldigheidsduur van de CAO.

Deze verlaagde leeftijd is vastgelegd in de interprofessionele kader CAO 125.

Er is geen sectorale CAO nodig..


6. Brugpensioen in ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden

De afwijkende minimumleeftijd voor het brugpensioen voor bedrijven in herstructurering of in moeilijkheden is voor de periode 2017 - 2018 als volgt vastgelegd:
  • 55 jaar voor een collectief ontslag aangekondigd voor 1/11/2016;
  • 56 jaar voor een collectief ontslag aangekondigd vanaf 1/11/2016.

Ongeacht de aanvangsleeftijd van het brugpensioen moet de werknemer, op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, aan de volgende voorwaarde voldoen:
  • ofwel 10 jaar loopbaan als loontrekkende binnen de sector binnen de 15 jaar voorafgaand aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
  • ofwel 20 jaar beroepsverleden als loontrekkende.

Deze verlaagde leeftijd is vastgelegd in de interprofessionele kader CAO 126.

Uiteraard moet de onderneming erkend worden als onderneming in moeilijkheden of herstructurering.
Op bedrijfsvlak moet een CAO of collectief akkoord worden afgesloten in toepassing van de interprofessionele CAO.


  

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek