Tech Mahindra

Door: Marc Verboom | Op: 16/03/2017

Indische speler met Indische spelregels in de IT sector

Op 24 maart neemt BBTK volop deel aan de ABVV actiedag over sociale dumping. Daarmee willen we het fenomeen onder de aandacht brengen waarbij werknemers uit het buitenland in België onder de prijs komen werken. In de dienstensectoren blijkt dat volop te gebeuren met Indische detachering in de ICT-sector.

BBTK kiest daarom het Indische ICT bedrijf Tech Mahindra uit om op 24 maart actie te voeren. Het is een voorbeeld hoe een bedrijf - wettelijk in orde - mensen op straat kan zetten om ze te vervangen door buitenlandse werknemers, die met een buitenlands contract werken en sociale zekerheid betalen in India.

Waar China de fabriek van de wereld wil worden plant India al jarenlang de belangrijkste speler te worden op de internationale arbeidsmarkt. Dat lukt aardig. Ondertussen telt het land al enkele heel grote IT spelers. Eén ervan is Tech Mahindra.

Het bedrijf is in België aanwezig sinds 2006. In 2014 zet het bedrijf een grote stap door de overname van de IT van Base die tot dan door het in Antwerpen gevestigde Alcatel werd verzorgd. Een jaar later gebeurt hetzelfde met de IT van Mobistar/Orange.

Bij die overname worden bezorgdheden over de impact hiervan op de lokale tewerkstelling weggewuifd. Het businessmodel zal uitgaan van een sterke lokale dienstverlening met een beperkte ondersteuning vanuit India. In het vakblad Datanews valt in een artikel te lezen dat "op termijn 95% van de tewerkstelling van het bedrijf lokaal en 5% Indisch zal worden". Want "het overbrengen van Indische werknemers naar Europa is niet noodzakelijk een goedkope aangelegenheid".

Drie jaar later vertellen de feiten een ander verhaal. In 2016 gaat het bedrijf over tot de aankondiging van een collectief ontslag. 70 Belgische werknemers moeten vertrekken. Er blijven er 45 over. De getuigenis van Sybille Vandeperre maakt het duidelijk. "Het is een veelbeproefde techniek geworden in de sector. 60% van de activiteit wordt naar India verplaatst en door Indiërs uitgevoerd. De overblijvende 40% blijft in België en wordt verricht door Belgische werknemers of - en dat zien we steeds vaker - door Indische werknemers die hier ter plaatse komen werken met een werkvergunning."

In het bedrijf is er geen sprake van misbruik van de Indische werknemers zelf. Ze worden correct behandeld, al hebben ze louter recht op de sectorale minimumlonen. Hetgeen een pak minder is dan een gangbaar loon in de IT sector. Het verhaal van Tec Mahindra zou toch een verhaal kunnen zijn waarin Indische knowhow de Belgische economie versterkt. Maar dit is het niet. Frank Ribbens, die ook zijn werk verloor ziet het zo: "Je kan tal van oplossingen bedenken maar in essentie komt het erop neer dat ze die mensen veel te weinig moeten betalen als ze in België komen werken. Daarmee duwen ze de Belgische IT-jobs uit de markt. Met die lage lonen koop je geen kwaliteit, maar door de lage prijs speelt dit minder een rol."

Dat gaat ten koste van individuele werknemers in bedrijven die Tech Mahindra overneemt, maar verstoort ook de concurrentie met bedrijven die wel Belgische contracten aanbieden. Het blijft ook niet zonder syndicale gevolgen. De Indische werknemers blijken niet mee te tellen als werknemer voor de sociale verkiezingen. Aangezien er nog maar 45 Belgische werknemers overblijven zal ook de syndicale vertegenwoordiging in het bedrijf na 2020 ophouden te bestaan.


ACTIE BBTK tegen sociale dumping
Tech Mahindra - Raketstraat 40 te 1130 Evere
vrijdag 24 maart 2017 van 8 tot 10u

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek