Tussenkomst vervoerskosten logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 17/02/2017

Verhoging tussenkomst woon-werkverkeer

Gezien de aanpassing van de treintarieven op 1 februari 2017 verhoogt de tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer.

De werkgevers die behoren tot het PC 226 zijn verplicht een tussenkomst te betalen in de verplaatsingskosten in het woon-werkverkeer over een afstand van ten minste 1 km. De tussenkomst is evenwel afhankelijk van het gebruikte vervoermiddel.

Woon-werkverkeer met de trein

De tussenkomst van de werkgever in de prijs van het treinvervoer bedraagt 80% van het sociaal abonnement 2de klasse, op voorwaarde dat de afstand van de woonplaats tot de plaats van tewerkstelling ten minste 1 km bedraagt. In februari is er een verhoging van de werkgeverstussenkomst aangezien de NMBS naar jaarlijkse gewoonte haar tarieven heeft aangepast op 1 februari. De tabel met de werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer met de trein is op aanvraag te verkrijgen op het BBTK-secretariaat.

Bovendien wordt aan de ondernemingen aanbevolen om zonder bijkomende kosten een derdebetalersregeling voor het treinvervoer af te sluiten met de NMBS. Dit heeft als voordeel dat de resterende 20% door de overheid wordt ten laste genomen. Hierdoor heeft de bediende gratis vervoer met de trein naar en van het werk.

Woon-werkverkeer met ander openbaar vervoer (bus en tram)

Voor het ander openbaar vervoer blijft de bestaande regeling van toepassing. Ook hier is de tussenkomst van de werkgever vanaf 1 km verplicht.

Wanneer de prijs wordt vastgesteld in functie van de afstand, stemt de werkgeverstussenkomst overeen met maximaal 75% van de werkelijk betaalde prijs van het abonnement. Het bedrag van de tussenkomst is vastgelegd in een tabel in functie van de afstand.

Wanneer de prijs een eenheidsprijs is, wordt de werkgeverstussenkomst forfaitair vastgesteld op 71,8% van de werkelijk betaalde prijs met een maximum van 30 euro per maand.

Woon-werkverkeer met eigen vervoermiddel

Ook hier is er een verplichte tussenkomst in het woon-werkverkeer van zodra de afstand van de woonplaats tot de plaats van tewerkstelling ten minste 1 km bedraagt.

De werkgeverstussenkomst staat in verhouding tot de afgelegde afstand. De afstand die gebruikelijk wordt afgelegd, wordt tussen bediende en werkgever in een ondertekende verklaring vastgelegd. De werkgever heeft het recht dit te controleren. De tabel met de werkgeverstussenkomst (van toepassing sinds 1 januari 2014) is op aanvraag te verkrijgen op het BBTK-secretariaat.

Fietsvergoeding

Met ingang van 1 januari 2014 wordt een fietsvergoeding toegekend van 0,22 euro per kilometer (heen en terug). De vergoeding kan voor dezelfde afstand niet gecumuleerd worden met een tussenkomst voor andere vervoermiddelen. De afstand die gebruikelijk wordt afgelegd, wordt tussen bediende en werkgever in een ondertekende verklaring vastgelegd. De werkgever heeft het recht dit te controleren.

De praktische modaliteiten worden vastgelegd op ondernemingsvlak.

De maximale wettelijke fiscale vrijstelling van de fietsvergoeding bedraagt vanaf 1 januari 2017 0,23 euro per kilometer (maar ligt in de sector PC 226 op 0,22).


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek