Loonhandicap met buurlanden eind 2016 weggewerkt

Door: Marc Verboom | Op: 02/01/2017

Perspectief voor reële loonstijgingen in de periode 2017 - 2018

De loonkostenhandicap tegenover de buurlanden sinds 1996 is in 2016 volledig weggewerkt volgens de gegevens van de OESO, de Europese Commissie, het Planbureau en de Nationale Bank van België.
Begin 2016 bedroeg deze loonhandicap nog 1,5%. Deze is nu volledig weg.
Dit is vooral het gevolg van de forse loonstijgingen in Duitsland in 2016. Onze oosterburen kenden afgelopen jaar heel veel sociale onrust. Het afkopen van de sociale vrede heeft er geleid tot een gemiddelde loonstijging van bijna 5%. In Nederland en Frankrijk steeg de loonkost met respectievelijk 3,5% en 4%.

In België daarentegen steeg volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) de loonkost met 0,3%. Dit cijfer houdt rekening met de neutralisering van de patronale bijdragevermindering (taxshift + omzetting 1% loonsubsidie) ter waarde van 0,7%. Zo niet was er in België in 2016 zelfs een daling van de loonkosten met 0,4% 

Door deze stijgingen van de loonkosten in onze buurlanden heeft België een bruto loonmarge van ongeveer 4,5% voor de periode 2017 - 2018.
Na aftrek van de te verwachte loonindexatie met 2,9% in dezelfde periode en de correctiefactor 0,5% (volgens de aanpassingen aan de wet van 1996 betreffende de loonnorm) is er dus een netto loonmarge van ongeveer 1%.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek