Actie loont, maar nog te weinig ...

Door: Marc Verboom | Op: 21/12/2016

Minister van Pensioenen past na actie vakbonden voorstel aan

Minister van Pensioenen was van plan in te grijpen in de gelijkgestelde periodes voor de berekening van het pensioen.
Initieel was voorzien dat wie over de volledige loopbaan meer dan 312 dagen werkloosheid en/of brugpensioen heeft een lager pensioen zou ontvangen.2016
Vanaf de 313ste dag zou het pensioen berekend worden op een forfaitair bedrag van 1.948 euro bruto per maand en niet langer op het laatst verdiende (begrensde) bruto maandloon voorafgaand aan de periode van werkloosheid of brugpensioen.
In het ontwerp van de minister werd elke dag werkloosheid of brugpensioen in aanmerking genomen, behalve indien brugpensioen ten gevolge van een bedrijf in herstructurering of in moeilijkheden of brugpensioen zwaar beroep.

Zoals eerder gemeld zou dit voor iemand met een inkomen van 4.000 euro bruto per maand een verlies van meer dan 1.000 euro op jaarbasis betekenen voor elk jaar van het pensioen.

Na de vakbondsactie op 28 november heeft de minister zijn ontwerp bijgestuurd. Wat ligt nu op tafel?

Werkloosheid

Alleen de werkloosheidsdagen in de tweede periode werkloosheid vanaf 1/1/2017 worden in aanmerking genomen voor de beperkte gelijkstelling op basis van het minimumbedrag.

Worden uitgesloten van de verlaagde gelijkstelling: de dagen tijdelijke werkloosheid, de inschakelingsuitkeringen en de dagen van volledige werkloosheid in de eerste periode voor bepaalde categorieën zoals de havenarbeiders.

Er is geen enkele wijziging doorgevoerd voor de deeltijdse werknemers met behoud van rechten met of zonder inkomensgarantie-uitkering, oudere werklozen en werknemers met kortlopende contracten (die de tweede periode werkloosheid niet kunnen ontlopen).

Brugpensioen of SWT

De verlaagde gelijkstelling wordt beperkt tot:
  • de brugpensioen die ingaan vanaf 1/1/2017 (en dus niet voor hen die al voor deze datum in brugpensioen zijn);
  • werknemers die voor 20/10/2016 ontslagen werden met het oog op SWT;
  • SWT als gevolg van bedrijf in herstructurering of moeilijkheden, zwaar beroep (bouw en nachtarbeid), lange loopbaan van ten minste 40 jaar en om medische redenen.

Het ABVV blijft zich verzetten tegen de afschaffing van de gelijkgestelde periodes voor de berekening van het pensioenbedrag.

Deze bijsturingen zijn onvoldoende.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek