Actie pensioenen

Door: Marc Verboom | Op: 21/11/2016

ABVV, ACV en ACLVB voeren op 28 november actie tegen verdere afbouw pensioenen


Vanaf 2018 zullen werklozen en bruggepensionneerden minder pensioen uitgekeerd krijgen. Dat is het gevolg van de regeringsbeslissing om te snijden in de gelijkgestelde periodes. Deze beslissing werd genomen in het kader van de begrotingsonderhandelingen.

Vandaag tellen de periodes van werkloosheid en brugpensioen mee voor de berekening van het pensioen (en dit aan het bedrag van het laatst verdiende loon voor de periode van werkloosheid of brugpensioen).

Maar de regering wil die zogenaamde 'gelijkgestelde periodes' minder zwaar laten doorwegen in de berekening van het pensioen. Wie over zijn volledige loopbaan meer dan 312 dagen (= 1 jaar) werkloosheid en/of brugpensioen heeft, zal een lager pensioen ontvangen.
Vanaf de 313 de dag zal het pensioen berekend worden aan een minimum, zijnde een forfait van 1.948 euro bruto per maand (en dus niet meer op het laatst verdiende bruto loon).


Over wie en welke gelijkgestelde periodes gaat het?

Brugpensioen (SWT)
Alle huidige en toekomstige brugpensioenen, behalve deze als gevolg van een erkenning als onderneming in herstructurering of moeilijkheden.

Werkloosheid
Alle dagen werkloosheid zonder uitzondering (dus ook economische werkloosheid).

Werknemers met bijzondere en precaire contracten voor de dagen tussen die contracten, of werknemers die als PWA werken of deeltijdse arbeid verrichten met behoud van rechten.

Vrouwen worden door deze maatregel extra getroffen want deeltijdse arbeid met behoud van rechten, de dagen van opvanguitkering voor onthaalouders, werkloosheid tijdens de zomervakantie voor tijdelijke leerkrachten die geen volledig schooljaar aan de slag konden, zijn ook geviseerd. Door de kortere gemiddelde loopbaan van vrouwen dreigt de impact voor hen groter te zijn. Ze hebben gemiddeld een lager pensioen waardoor de beperking van de gelijkstelling een grotere schade toebrengt.

Aan de gelijkgestelde periodes door ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeval, beroepsziekte, tijdskrediet en thematische verloven en moederschapsrust wordt (voorlopig) niet geraakt.


Hoeveel verlies aan pensioen?

Het verlies is afhankelijk van het bruto loon. Hoe hoger het vroeger bruto loon, hoe groter het verlies.

Het pensioenverlies voor 1 jaar beperkte gelijkstelling:

bruto loon/maand                                     verlies aan pensioen per jaar                          verlies aan pensioen per maand                                      
2.976 euro 208 euro 17 euro
3.300 euro 260 euro 22 euro
4.000 euro 382 euro 32 euro


Voor iemand met 5 jaar werkloosheid of SWT wordt dat dus telkens maal 4. Voor iemand met 3.300 euro bruto per maand betekent dit een verlies van meer dan 1.000 euro pensioen per jaar of 88 euro per maand.

Uiteraard zijn de vakbonden niet te spreken over deze regeringsbeslissing. ABVV, ACV en ACLVB roepen op om mee te doen aan de actie op 28 november te 11u in Brussel (Karmelietenstraat - dichtbij de Kleine Zavel).« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek