Betaalde feestdagen in 2017

Door: Marc Verboom | Op: 09/11/2016

Voor 15 december 2016 moeten de vervangingsdagen voor feestdagen die in 2017 samenvallen met een inactiviteitsdag worden vastgelegd

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2017 op volgende data:
  • zondag 1 januari: Nieuwjaar
  • maandag 17 april: Paasmaandag
  • maandag 1 mei: Feest van de Arbeid
  • donderdag 25 mei: Hemelvaartdag
  • maandag 5 juni: Pinkstermaandag
  • vrijdag 21 juli: nationale feestdag
  • dinsdag 15 augustus: Maria Hemelvaart
  • woensdag 1 november: Allerheiligen
  • zaterdag 11 november: Wapenstilstand
  • maandag 25 december: Kerstmis.


Een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) wordt in principe vervangen door de eerstvolgende maandag. In 2017 is dit het geval voor zondag 1 januari (te vervangen door maandag 2 januari) en zaterdag 11 november (te vervangen door maandag 13 november).

Men kan op ondernemingsvlak hiervan afwijken en de vervangingsdag van een feestdag op een ander moment vastleggen, hetzij voor iedereen (collectief) op dezelfde dag, hetzij voor iedereen vrij te kiezen. Dit gebeurt met unanimiteit in de ondernemingsraad, in akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging of in akkoord tussen de werkgever en elke werknemer afzonderlijk indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen.

In al deze gevallen moet men voor 15 december 2016 tot een akkoord komen en moet een bericht uitgehangen worden en aan het arbeidsreglement worden toegevoegd waarin de vastgestelde collectieve vervangingsdag of de toekenning van de individuele compensatiedag vermeld staat.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek