Bacquelaine zet aanvullende pensioenen op de helling

Door: Marc Verboom | Op: 20/10/2016

Regering bereid minimumrendement opnieuw te verlagen

In oktober 2015 sloten de sociale partners na lange en moeizame onderhandelingen een akkoord om het wettelijk gegarandeerd rendement op de aanvullende pensioenen te verlagen. Van een minimumrendement van 3,75 of 3,25% gingen we naar een minimum van 1,75%. Dit nieuwe tarief trad in werking op 1 januari 2016.

Minder dan een jaar na inwerkingtreding van het nieuwe tarief laat de minister van Pensioenen verstaan dat hij bereid is het minimumrendement opnieuw te verlagen op vraag van de verzekeraars.

Voor het ABVV is het onaanvaardbaar dat er opnieuw een akkoord tussen sociale partners aan de kant geschoven wordt. Het negeren van het sociaal overleg is geen verstandige keuze. De verzekeraars of de werkgevers moeten maar kuchen en de regering staat meteen paraat om hen op hun wenken te bedienen. Het zijn opnieuw de werknemers die koud gepakt worden.

Het ABVV blijft er op wijzen dat de wettelijke pensioenen moeten verbeterd worden en dat de minimumpensioenen moeten verhoogd worden zodat gepensioneerden een menswaardig inkomen hebben.
Een richting die deze minister en de regering niet opgaan. Zij doen geen enkele inspanning om het wettelijk pensioen te verbeteren. Integendeel, zij promoten het aanvullend pensioen als broodnodige aanvulling op het wettelijk pensioen. Bovendien wil de minister de sociale partners in de toekomst verplichten een deel van de loonmarge in de tweede pijler te investeren. Dit kan dus niet. Enerzijds iedereen naar de tweede pensioenpijler duwen en anderzijds de voorwaarden afbouwen.


 
   

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek