Nachtarbeid voor e-commerce

Door: Marc Verboom | Op: 17/10/2016

CD&V betaalt andermaal de prijs

Volgens de media (nog geen regeringsteksten beschikbaar) zou het uitoefenen van nachtarbeid niet langer voorwerp moeten uitmaken van een voorafgaandelijk akkoord met de vakbonden in het bedrijf. Dat zou moeten toelaten dat de sector van de e-commerce zich in België beter kan ontwikkelen. Deze redenering staat echter mijlenver af van de realiteit in de bedrijven.

Nachtarbeid is al jarenlang mogelijk, na overleg en akkoord met en van de vakbonden, ook in de logistiek en de handel (sectoren die in hoofdzaak betrokken zijn bij de e-commerce). Dit kan in de logistiek (PC 226) op basis van een sectorale CAO en dito KB. In de sector handel werd eind 2015 een akkoord, met bijhorend KB, gesloten binnen het kader dat minister Peeters voorlegde. Het ging om een duidelijke omkadering van de bedrijven die nachtarbeid wensen in te voeren om hun e-commerce activiteiten te ontwikkelen. Het geeft aan wat kan en wat niet kan en wat op ondernemingsvlak verder moet ingevuld worden per CAO. Het laat aan de bedrijven binnen de handel toe om hun e-commerce activiteiten te ontwikkelen met respect voor het sociaal overleg.

BBTK stelt vast dat sinds het afsluiten van deze CAO geen enkel bedrijf uit de handel de vakbonden al gecontacteerd heeft om hierover afspraken te maken. De verklaring is éénvoudig: de mogelijkheden om nachtarbeid en e-commerce te ontwikkelen bestaan al lange tijd binnen andere paritaire comités zoals de logistiek (sector van de bedrijven die de e-commerce uitvoeren). Kortom, een karikatuur. Het sociaal overleg laat nachtarbeid en e-commerce wel toe. Het gaat enkel om de zoveelste doorzichtige poging om de werknemersbelangen buiten spel te zetten door de vakbonden uit te sluiten van het overleg.

Het is maar al te doorzichtig dat CD&V deze prijs heeft willen betalen opdat de andere coalitiepartners zouden akkoord gaan met (een onderzoek naar) een meerwaardebelasting.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek