Feestdagen en verlofdagen 2017 in sector logistiek

Door: Marc Verboom | Op: 17/09/2016

Regels voor het vastleggen van de vervangingsdagen voor feestdagen die samenvallen met een inactiviteitsdag, de regionale verlofdagen en de bijkomende conventionele verlofdagen 

1. wettelijke feestdagen

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2017 op volgende data:
  • zondag 1 januari: Nieuwjaar
  • maandag 17 april: Paasmaandag
  • maandag 1 mei: Feest van de Arbeid
  • donderdag 25 mei: Hemelvaartdag
  • maandag 5 juni: Pinkstermaandag
  • vrijdag 21 juli: nationale feestdag
  • dinsdag 15 augustus: Maria Hemelvaart
  • woensdag 1 november: Allerheiligen
  • zaterdag 11 november: Wapenstilstand
  • maandag 25 december: Kerstmis.

De wet bepaalt dat een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) in principe wordt vervangen op de eerstvolgende maandag. Voor 2017 is dit van toepassing voor zondag 1 januari (te vervangen door maandag 2 januari) en zaterdag 11 november (te vervangen door maandag 13 november).

De vervangingsdag kan echter op ondernemingsvlak op een andere dag vastgelegd worden, hetzij voor iedereen (collectief) op dezelfde dag, hetzij voor iedereen vrij te kiezen. Deze beslissing wordt genomen met unanimiteit in de ondernemingsraad of door de vakbondsafvaardiging in overleg met de werkgever. Indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen, dient de werkgever dit te bespreken met iedere werknemer afzonderlijk.

In elk geval moet de beslissing genomen worden voor 15 december 2016.

2. regionale verlofdag

In de sector heeft iedere bediende recht op de regionale verlofdag: in Vlaanderen (dinsdag 11 juli), in Brussel (dinsdag 11 juli of woensdag 27 september), in Wallonië (woensdag 27 september) en in het Duitstalig landsgedeelte (woensdag 15 november).

De modaliteiten van toekenning en vervanging moeten bepaald worden op het vlak van de onderneming. Zo kan de regionale verlofdag op een andere dag collectief of individueel worden toegekend.

3. conventionele halve verlofdagen
 
In de sector heeft men recht op 4 bijkomende halve verlofdagen, met vrijaf 's middags op tweede Nieuwjaarsdag (maandag 2 januari), Goede Vrijdag (vrijdag 14 april), Allerzielen (donderdag 2 november) en tweede Kerstdag (dinsdag 26 december).

Indien de wettelijke feestdag van 1 januari, die op een zondag valt, op maandag 2 januari wordt toegekend, wordt de conventionele halve verlofdag van maandag 2 januari aan iedere bediende individueel toegekend.

Op ondernemingsvlak kunnen de 4 halve verlofdagen op een ander tijdstip worden toegekend (bijvoorbeeld door iedere bediende vrij te kiezen).


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek