Interim voor onbepaalde duur

Door: Marc Verboom | Op: 24/08/2016

Zekerheid over onzekerheid?

Minister Peeters wil interimcontracten voor onbepaalde duur mogelijk maken. Het ABVV juicht elk initiatief toe dat werknemers meer zekerheid wil bieden. Maar het voorstel van minister Peeters roept vooral veel vragen op. Het biedt geen antwoord op de uitdaging van de arbeidsmarkt van vandaag, met name de creatie van kwaliteitsvolle jobs.

Via een interimcontract voor onbepaalde duur wil de minister zekerheid van werk en inkomen bieden aan uitzendkrachten. Maar welk werk en welk inkomen? Daar heeft de uitzendkracht het raden naar. Het loon van een uitzendkracht is immers afhankelijk van de functie in het bedrijf. En daar bestaat geen zekerheid over. En welk inkomen zal de uitzendkracht krijgen tussen 2 opdrachten? Daar geeft de minister geen duidelijk over. Ook het type job is onzeker. Vandaag aan nde kassa in de supermarkt, morgen schoonmaken en overmorgen aan de band in de fabriek?

Bovendien heeft de uitzendkracht geen enkele zekerheid over wanneer en waar hij wel en niet zal werken. In het ene bedrijf werkt men in ploegen, in het andere in een dagshift, nog een ander in het weekend. Hoe organiseer je op die manier je privéleven? De uitzendkracht wordt een speelbal van het interimkantoor.

Geeft een interimcontract voor onbepaalde duur de uitzendkracht dan niet enkel zekerheid over zijn onzekerheid?

De uitdaging van vandaag is de creatie van nieuwe, kwaliteitsvolle jobs. En we zien niet in hoe er met dit voorstel nieuwe jobs zullen gecreëerd worden. Bovendien lijkt niemand te staan springen voor interimcontracten voor onbepaalde duur. Werkgeversorganisatie UNIZO is geen vragende partij en arbeidsmarktexperten van het HIVA hebben veel twijfels over de efficiëntie en de noodzaak van de maatregel. Interim voor onbepaalde duur lijkt dus een antwoord op een vraag die niemand heeft gesteld. Behalve de interimsector zelf dan. Die ziet er blijkbaar wel brood in.« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek