Geen gelukkige verjaardag voor regering Michel

Door: Marc Verboom | Op: 23/08/2016

Betoog mee op 29 september in Brussel

2 jaar Michel is geen reden om te feesten. Hogere facturen, minder sociale bescherming en langer, harder en flexibeler werken voor minder koopkracht. Enkel de grote vermogens en bedrijven krijgen cadeaus. Een beleid dat we ook terugvinden bij de Vlaamse regering Bourgeois. Wij willen een ander, beter, rechtvaardig, eerlijk en evenwichtig beleid.

Het kan anders! Hier zijn onze alternatieven.

Méér koopkracht. Veel beter voor de economie dan indexsprong en kleine loonmarge
.
 • de index zorgt ervoor dat lonen en sociale uitkeringen de gestegen prijzen blijven volgen. Dit is het minimum om de koopkracht enigszins te vrijwaren
 • heel wat sectoren en bedrijven boeren goed, zodat ook werknemers hun deel van de koek krijgen. Wat dan weer goed is voor de economie.

Méér mensen in een leefbare job. Veel beter dan cadeaus aan werkgevers.
 • lagere bijdragen voor de werkgevers moeten heel gericht zijn om maximaal jobs op te leveren. Ongericht uitdelen aan alle bedrijven vermindert de steun aan wie het echt nodig heeft
 • niet iedere job is een stap vooruit. Flexi-jobs, steeds meer (over)uren werken, hogere werkdruk is geen vooruitgang. Daarom eisen we echt leefbaar en werkbaar werk: een betere combinatie van arbeid en gezin, voorkomen van burn-outs, flexibiliteit op werknemersmaat door glijdende werktijden, ...

Goede pensioenen. Dat is wat anders dan werken tot 67.
 • de optrekking van de pensioenleeftijd is onrechtvaardig en ongelijk. Omdat we allemaal langer leven moeten we langer werken. Dat klopt niet. Kortgeschoolden werken vaak in zware jobs en leven minder lang in goede gezondheid. Daarom moet de leeftijd voor SWT en pensioen rekening houden met de lengte van de loopbaan en met de zwaarte van het werk
 • nu knijpt men werknemers vaak uit als citroenen. Wij eisen echt leefbaar en werkbaar werk in iedere fase van de loopbaan, dus niet alleen op het einde ervan
 • we willen voor iedereen een goed pensioen. De huidige minima liggen veel te laag. Veel werknemers in de privé krijgen een laag pensioen. Een hoger pensioen is ons doel. Het pensioen verbeteren kan op verschillende manieren: méér mensen aan het werk door méér jobs, mensen aan het werk houden door echt werkbaar en leefbaar werk, een grotere bijdrage van vermogenden in de financiering van de overheid en de sociale zekerheid

Eerlijke belastingen. Elke gemiste euro belasting legt meer druk op de eerlijke belastingbetaler.
 • iedere euro moet, uiteraard naar draagkracht, hetzelfde belast worden, of men die euro met speculatie op de beurs of met arbeid verdient. Dus moet men alle inkomens samen nemen én eerlijk belasten
 • wij willen een grotere bijdrage van inkomsten uit kapitaal. Inkomsten uit huur moet men correct belasten
 • fiscale fairplay. Achterpoorten moeten dicht. Managementsvennootschappen, Panama Leaks, Lux Leaks, Swiss Leaks, ... het lijstje fiscale ontsnappingsroutes voor vermogenden en bedrijven is eindeloos. De regering moet dit echt aanpakken 

Goede openbare diensten. Daar wordt iedereen beter van.
 • regeringen moeten blijven investeren in goede openbare diensten zodat er gelijke kansen zijn in de samenleving en iedereen kan rekenen op de beste dienstverlening. Dat is goed voor de burgers en de ondernemingen
 • als iedereen eerlijk belastingen betaalt zijn er meer middelen om deze opdrachten waar te maken. Door alsmaar te besparen op de overheid groeien ongelijkheid, onveiligheid, ... 

Sociale zekerheid. Investeren in mensen is beter dan erop te besparen.
 • wij gaan voor een sterke en betrouwbare sociale zekerheid. Dat betekent dat mensen met een pensioen of uitkering zonder risico op armoede waardig kunnen leven. Een deel van die sociale zekerheid wordt gefinancierd door bijdragen op arbeid. Daarom moeten meer mensen aan het werk zijn in een baan die volledig bijdraagt aan de sociale zekerheid (en geen flexi-jobs). Dat betekent méér inkomsten én tegelijk minder uitgaven voor de sociale zekerheid
 • algemene sociale uitgaven zoals gezondheidszorg moet men financieren met algemene middelen en niet enkel met bijdragen op arbeid
 • de sociale zekerheid moet zekerheid bieden. Langdurig zieken financieel straffen als ze niet snel genoeg aan het werk zijn is mensonwaardig.

Manifestatie op 29 september te Brussel!!!


ABVV - ACV - ACLVB« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek