Uitbreiding studentenarbeid

Door: Marc Verboom | Op: 08/06/2016

... en de gevolgen voor de vaste werknemers?

1. Huidige situatie

Studentenarbeid kan momenteel gedurende maximaal 50 dagen per jaar.
Binnen deze vastgestelde grens van 50 dagen is studentenarbeid momenteel vrijgesteld van RSZ bijdragen.
In geval van overschrijding van deze grens worden de normale RSZ bijdragen toegepast voor de volledige periode van tewerkstelling bij dezelfde werkgever.

2. Regeringsvoorstel

Het voorstel van de minister bestaat er in om:
  • studentenarbeid uit te breiden van 50 dagen naar 550 uur per jaar;
  • in geval van overschrijding van deze grens enkel vanaf het 551ste uur de normale RSZ bijdragen aan te rekenen (niet meer op de volledige periode).

De inspectie van Financiën kon niet instemmen met de uitbreiding naar 550 uur per jaar.
Ook het Beheerscomité van de RSZ haalde deze hervorming uit de bestuursovereenkomst van de RSZ.

3. Analyse

Een student die vandaag 50 werkdagen van 4 uur per dag heeft, presteert in de praktijk 200 uur per jaar. In het regeringsvoorstel zou hij/zij voortaan tot 550 uur per jaar als student kunnen werken of gedurende 137 dagen aan 4 uur per dag. Dit meer dan de helft van het aantal werkdagen per jaar. Er is geen enkele restrictie om studentenarbeid enkel in de vakantieperiodes toe te laten. 

We hebben niets tegen studentenarbeid, maar ...
  • de goedkopere studentenarbeid mag niet in voortdurende concurrentie komen met de vaste werknemers;
  • de impact op de inkomsten van de RSZ (die al onder druk staan) is ongewenst.« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek