Jaarlijkse premie 250 euro in APCB (PC 200)

Door: Marc Verboom | Op: 05/06/2016

Moet betaald worden in juni

Een premie van 250 euro bruto ...

Vanaf dit jaar (en de volgende jaren) ontvang je een jaarlijkse premie van 250 euro bruto. Die premie wordt ieder jaar in juni betaald en wordt ook geïndexeerd. Hoe wordt deze premie berekend?

Het bedrag van de premie wordt berekend in verhouding tot je effectieve en gelijkgestelde werkdagen van juni 2015 tot mei 2016. De gelijkgestelde dagen zijn de daggen waarvoor de werkgever je tijdens je afwezigheid loon betaalt evenals de dagen vaderschaps- en moederschapsverlof.

Als je deeltijds werkt dan heb je recht op de premie in verhouding tot je arbeidsregeling. Als je halftijds werkt bedraagt het basisbedrag van je premie 125 euro bruto.

Als je het bedrijf verlaat of ontslagen wordt tijdens de referteperiode dan heb je ook recht op de premie in verhouding tot je prestaties tijdens de referteperiode behalve:
  • als je ontslagen wordt om dringende reden;
  • als je het bedrijf verlaten hebt voor de betaling van de premie in juni 2016 heb je verhoudingsgewijs recht op basis van de effectieve en gelijkgestelde dagen in 2016.

... of een gelijkwaardig voordeel

De premie kan in de bedrijven omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel. Waar een syndicale delegatie aanwezig is gebeurt dit in overleg met de syndicale delegatie. Het gelijkwaardig voordeel kan allerlei vormen aannemen (invoering of verhoging van maaltijdcheques, invoering of verhoging van de groepsverzekering, ...). Bij de omzetting moet er voor de bepaling van het voordeel rekening worden gehouden met de kost voor de werkgever. De patronale sociale zekerheidsbijdragen moeten worden meegerekend (250 euro bruto + 33%).

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek