Schijnoverleg "werkbaar werk"

Door: Marc Verboom | Op: 27/04/2016

Actieplan vakbonden volgt ...


Gisteren kwam de Groep van Tien (werkgevers en vakbonden) samen op vraag van de regering om zich uit te spreken over verder overleg betreffende de nota K. Peeters inzake "werkbaar werk" of de "modernisering van het arbeidsrecht" (zie bericht dd. 20/4).
Het gaat hier o.m. over de automatische verhoging van de maximale arbeidsduur tot 45u per week (of zelfs 50u per week), de annualisering van de overuren, een overurenkrediet op jaarbasis van 100 uur per werknemer zonder inhaalrust, het invoeren van interimcontracten voor onbepaalde duur, oproepcontracten voor deeltijdse werknemers (kennisgeving van het deeltijdse uurrooster 1 dag voordien), ...

Uiteraard bieden geen van deze maatregelen tot MEER flexibiliteit een antwoord op werkbaar werk, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, tot aan de verhoogde pensioenleeftijd van 67 jaar, het ontmoedigen van vervroegde uitstap in het kader van SWT (brugpensioen) en de alsmaar stijgende werkdruk en stress. 

De vakbonden stelden vast dat:
  • de werkgevers akkoord gingen met de visie van de regering of voor hen de maatregelen zelfs niet ver genoeg gingen;
  • er bijgevolg geen unaniem advies uit het sociaal overleg zou kunnen voortvloeien;
  • de meeste regeringspartijen al hadden te kennen gegeven dat het plan van de regering (zelfs na een afwijkend advies van de sociale partners) toch onverkort zou moeten uitgevoerd worden.

De vakbonden hebben dan ook aan minister van Werk Kris Peeters in een brief laten weten "zich niet te laten meeslepen in een schijnoverleg" en dat "de regering liever alleen beslist".

In dit kader kwamen de vakbonden eveneens overeen tegen 3 mei op officiële wijze een actieplan in gemeenschappelijk vakbondsfront bekend te maken (met wellicht een manifestatie eind mei in Brussel, gevolgd door verdere acties in juni en september).

Hierbij wordt rekening gehouden met uitspraken van bepaalde regeringsleden dat binnen de begrotingsopmaak 2017 (te verwachten tegen 21/7) nu de échte besparingen moeten gebeuren "omdat we met z'n allen boven onze stand leven".


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek