Waar naar toe met de kinderbijslag ?

Door: Marc Verboom | Op: 25/04/2016

Eén van de belangrijkste dossiers van de Vlaamse regering  

Door de staatshervorming is de bevoegdheid rond de kinderbijslag overgeheveld van het federale naar het Vlaamse niveau.
De Vlaamse regering had zich enige tijd toe gemeten om te werken aan een hervorming van het stelsel.

870.000 gezinnen in Vlaanderen krijgen iedere maand hun kindergeld. Om echt grote bedragen gaat het niet. Toch maakt de kinderbijslag voor vele gezinnen (en heus niet alleen de allerarmsten) een voelbaar verschil tussen net wel en net niet het hoofd boven water te houden. Zonder kinderbijslag zou maar liefst 15,4% van de 1,5 miljoen kinderen in armoede leven (momenteel bedraagt dit volgens de Vlaamse Armoedemonitor in 2014 11,8%). De kinderbijslag is van essentieel belang in ons sociaal systeem en in onze samenleving. De kinderbijslag maakt vandaag gemiddeld 8% uit van het beschikbare inkomen van de Vlaamse gezinnen met kinderen. Voor gezinnen in armoede loopt dit zelfs op tot 17%.

Veranderingen aan het stelsel van de kinderbijslag hebben dus een onmiddellijke impact op het inkomen van veel gezinnen.

Het ABVV is bezorgd over de plannen van de Vlaamse regering:

1. de hoogte van het basisbedrag en de sociale toeslagen

Er is sprake van een basisbedrag tussen 130 en 150 euro, voor elk kind een gelijk bedrag. N-VA en Open Vld willen dit basisbedrag zo hoog mogelijk houden. CD&V wil net meer ruimte voor sociale toeslagen en een lager basisbedrag.

Momenteel wordt het basisbedrag verhoogd met toeslagen aan sommige ouders op basis van de feitelijke toestand van het gezin waarin het kind wordt opgevoed of om het hoofd te bieden aan bijzondere moeilijkheden (kinderen van werklozen, invaliden, gepensioneerden, wezen, ...) en aan gehandicapte kinderen tot de leeftijd van 21 jaar.

Ongeveer 13% van de kinderen hebben momenteel recht op een sociale toeslag. Dit betekent 3,8% van het totaalbudget voor kinderbijslag.

NV-A, en in mindere mate Open Vld, wil de kinderbijslag niet inzetten in de strijd tegen kinderarmoede. Nochtans blijkt uit onderzoek dat een verhoging van het budget voor sociale toeslagen de kinderarmoede in Vlaanderen significant zou doen dalen.

Bovendien willen N-VA en Open Vld de sociale toeslagen afhankelijk maken van het inkomen en niet meer van het sociaal statuut van de ouders. Die rechtstreekse toekenning is erg belangrijk., want relatief eenvoudig en snel toe te passen, te controleren en te wijzigen. Wat wordt in aanmerking genomen als inkomen ? Wat met zelfstandigen, inkomens uit vastgoed of vermogen ? De belastingaangifte van 2 jaar voordien ? Het zal het alleen maar administratief complexer en onduidelijker maken ... 

2. leeftijdstoeslagen

De leeftijdstoeslag zou worden afgeschaft. Het ABVV, net als de Gezinsbond en de andere sociale partners, is voor het behoud ervan. De rekeningen groeien immers mee met het kind. Oudere kinderen kosten logischerwijs meer dan jongere kinderen. Onderzoek toont aan dat dit maandelijks bedrag fluctueert tussen 294 euro (< 3 jaar) tot 651 euro voor pendelstudenten en 1.047 euro voor kotstudenten.

3. onvoorwaardelijk recht van het kind

Open Vld dweept met het voorwaardelijk maken van de kinderbijslag. Het koppelen van voorwaarden aan de kinderbijslag is voor het ABVV geen optie. Elk kind heeft onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag. Bouw geen extra drempels en plichten in. Hierdoor worden de meest kwetsbare groepen disproportioneel getroffen en nog meer de armoede in geduwd.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek