Draagvlak voor vakbonden neemt toe

Door: Marc Verboom | Op: 23/04/2016

Studie van Randstad ...

Randstad publiceerde een studie rond inspraak van werknemers. Deze studie toont aan dat vakbonden in bijzonder grote mate kunnen rekenen op het vertrouwen van de werknemers en dat het draagvlak hiervoor niet alleen groot is, maar ook toeneemt.

68% vindt dat de vakbonden het vertrouwen hebben van de werknemers. Bij niet-vakbondsleden is dit nog altijd 63%. 71% vindt dat vakbonden weten wat er leeft bij de werknemers. Meer dan de helft voelen zich betrokken bij de vakbond in het bedrijf (53% t.o.v. 44% vier jaar geleden).

De studie van Randstad toont ook aan dat werknemers vinden dat zij te weinig betrokken worden bij beslissingen in de bedrijven, zelfs als het over de eigen werkplek gaat. En dat gaat ook niet de goede richting uit. Op dat punt is er geen positieve evolutie op langere termijn vast te stellen. Nochtans wordt hier opnieuw aangetoond dat participatie een positieve invloed heeft op de tevredenheid en arbeidsmotivatie. Een heel grote meerderheid van de werknemers blijkt ook vragende partij te zijn voor meer overleg.

Zij zien de sociale overlegorganen zoals de Ondernemingsraad (OR), het Comité voor Bescherming en Preventie (CPBW) en de Syndicale Delegatie (SD) als de belangrijkste kanalen voor participatie. En dat gaat in stijgende lijn. Werknemers gaan dus niet zo zeer voor directe participatie maar wel voor een vertegenwoordiging, voor collectieve belangenverdediging. De sociale overlegorganen worden hoger ingeschat dan werkoverleg via kwaliteitskringen of autonome teams.

Deze studie toont ook aan dat de werknemers willen dat er OR komt in bedrijven met minder dan 50 werknemers (70% van de respondenten). Hiervoor is het ABVV overigens al jaren vragende partij, maar dit wordt altijd tegengehouden door UNIZO.

Een andere vaststelling is dat werknemers in grote mate beroep doen op de syndicale delegatie. 40% van de respondenten heeft het afgelopen jaar minstens één probleem voorgelegd aan de SD. Werknemers zijn overigens ook heel tevreden over de werking van de overlegorganen, en die tevredenheid neemt toe.

Volgens de studie willen de werknemers nog steeds het meest inspraak over de loon- en arbeidsvoorwaarden, maar ook arbeidstijd, flexibiliteit, werkdruk en arbeidsomstandigheden scoren hoog. Dat is veel minder het geval voor de "moderne" thema's als vorming, loopbaanbeleid en innovatie. Voor het ABVV is dat ook niet zo verwonderlijk als je ziet hoe de loon- en arbeidsvoorwaarden de laatste jaren onder druk zijn komen te staan. 

Wat de sociale verkiezingen betreft blijkt dat werknemers het heel belangrijk vinden dat hun collega's hun belangen verdedigen. Bijna 90% van de respondenten delen die mening. 62% vinden dit heel belangrijk en zelfs 42% van de kaderleden delen die mening.

Deze studie bevestigt de bevindingen van het rapport "Houdingen tegenover vakbonden en stakingsrecht in 2014", uitgegeven door het Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek (ISPO - KULeuven) werd uitgegeven.

Deze studies bevestigen onze rol als vakbond als individuele en collectieve belangenbehartiger.
« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek