Begrotingscontrole 2016

Door: Marc Verboom | Op: 19/04/2016

Regering Michel hanteert opnieuw 2 maten en 2 gewichten

De regering Michel haalt bij de begrotingscontrole het geld bij de gewone mensen en laat fraudeurs en vermogenden met rust.

De grootste lasten worden opnieuw op de schouders van de werknemers en van de gewone mensen gelegd. In 2016 wordt liefst 454 miljoen euro bijkomend bespaard in de sociale uitgaven:
  • een rits maatregelen waarbij ingegrepen wordt in de overheidspensioen waardoor de overheidspensioen worden verlaagd naar het niveau van de pensioenen uit de privésector die behoren tot de laagste in Europa;
  • strenger optreden bij de erkenning van de arbeidsongeschiktheid (ziekte) en verlies van uitkeringen indien zieke niet meewerkt aan re-integratietraject (122 miljoen euro);
  • strijd tegen sociale fraude (70 miljoen euro);
  • een reeks maatregelen in de sector werkloosheid (geen tijdelijke werkloosheidsuitkering meer voor bepaalde jongeren, strengere controle op tijdskrediet, ...) moet bijkomend 83 miljoen euro opleveren;
  • een reeks maatregelen in de gezondheidszorgen (170 miljoen euro).

Hier tegenover is slechts 115 miljoen euro aan bijkomende ontvangsten ingeschreven uit de strijd tegen de fiscale fraude ... en dit na het recente schandaal van de Panama Papers. Het zoveelste bewijs dat vermogenden de fiscale dans ontspringen ondanks de manifeste fiscale fraude. Bovendien beweren de meeste experts dat dit streefcijfer nooit zal gehaald worden. Bovendien krijgt de minister van Financiën de opdracht om tegen september voorstellen uit te werken voor de verlaging van de vennootschapsbelasting. In het nabije verleden lanceerde deze minister het idee om de vennootschapsbelasting te verlagen van 33,99 naar 25%.

Daarnaast moet eveneens in rekening worden gebracht dat de gewone mensen en werknemers een groot deel van de nieuwe fiscale ontvangsten (of hogere consumptiebelastingen), zoals andermaal de verhoging van accijnzen, zullen dienen te betalen. 

Deze regering werkt met twee maten en twee gewichten ... Want het zijn inderdaad enkel de werknemers, gepensioneerden, zieken en werklozen die alle rekeningen van deze neoliberale rechtse regering moeten betalen. De grote vermogens en bedrijven blijven ondertussen vrij spel krijgen. De boutade van de minister van Werk dat "we allemaal boven onze stand leven" is dan ook een regelrechte kaakslag in het gezicht van diegenen die tot nu toe de rekeningen van de regering op orde hebben gebracht.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek