Einde indexsprong in zicht ...

Door: Marc Verboom | Op: 19/04/2016

Vanaf wanneer opnieuw indexering voor de bedienden ?

Op 1 mei 2015 trad de indexblokkering, waartoe de regering heeft beslist, in werking.
Als gevolg van een aantal beslissingen van diezelfde regering is er een hoge inflatie te wijten aan sterk stijgende prijzen vooral als gevolg van allerlei BTW-, accijns- en tariefverhogingen.
Volgens de huidige prognose zou de indexblokkering in mei beëindigd worden.
Hierdoor zullen de sociale uitkeringen wellicht in juni 2016 en de lonen in de openbare sector in juli 2016 met 2% worden verhoogd.

In de privésector heeft elke sector (paritair comité) zijn eigen indexmechanisme, een eigen stelsel met eigen regels, momenten en manieren waarop de lonen worden aangepast aan de levensduurte.
Elke sector zal in de volgende maanden op een bepaald moment het punt bereiken waarop de lonen opnieuw worden geïndexeerd. Er is dus geen bepaald moment waarop voor alle bedienden uit de privésector een einde komt aan de indexsprong.
 
De sectoren die hun lonen maandelijks indexeren zullen het einde van de indexblokkering onmiddellijk voelen.

In de financiële sectoren (PC 308, 309 en 310) zou er in mei opnieuw sprake zijn van een gedeeltelijke indexering van rond 0,18% en in juli rond 0,35%.

In sectoren waarop de indexering plaatsvindt door overschrijding van de spilindex met een vast percentage (bv. 2%) volgt een indexering met 2%. Dit geldt onder meer voor de sector van de grote kleinhandelszaken (PC 311) wellicht in mei en in de petroleumsector (PC 211) wellicht in juni. In de maanden nadien volgen volgens de voorspellingen de andere sectoren.

De sectoren met een indexmechanisme op vast tijdstip (bv. in januari) zullen nog moeten wachten tot januari 2017. Dit is onder meer het geval voor de sector van het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC 200).

Het effect van de indexsprong wordt niet teniet gedaan. De 2% indexsprong is iedereen voor de rest van zijn leven kwijt en heeft ook gevolgen voor de pensioenberekening. In die zin eindigt een indexsprong nooit.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek