PC 226 - meer koopkracht

Door: Marc Verboom | Op: 22/01/2016

Uitvoering CAO 2015 - 2016

Niettegenstaande de nefaste beslissingen van deze regering om je koopkracht aan te tasten met de indexsprong zijn wij er verleden jaar in geslaagd toch een sectorovereenkomst af te sluiten betreffende de koopkracht.

Vanaf januari 2016 heeft iedereen recht op 1 euro extra maaltijdcheque per gewerkte dag.

In de bedrijven waar al maaltijdcheques bestaan betekent dit dat de nominale waarde per maaltijdcheque met 1  euro wordt verhoogd. Dus een extra netto voordeel van 1 euro per gepresteerde dag.

In de bedrijven waar nog geen maaltijdcheques werden toegekend dient dit verplicht ingevoerd te worden vanaf januari 2016. De nominale waarde per maaltijdcheque moet in dit geval zeker 2,09 euro bedragen, waarvan 1,09 ten laste van de werknemer. Dus eveneens een netto voordeel van 1 euro per gepresteerde dag.

Vanaf 1 mei 2016 worden de bruto barema- en reële lonen met 15  euro verhoogd.

Als BBTK blijven wij stellen dat de door deze regering besliste indexsprong anti-sociaal en contraproductief op economisch vlak is. Immers koopkracht is een belangrijke brandstof voor de economische motor. De door de regering besliste tax-shift die vanaf januari (voor sommigen) een positief effect zal hebben op het netto loon is onvoldoende om het verlies te wijten aan de indexsprong te compenseren. En vergeet niet de extra facturen (BTW op elektriciteit, taksen, waterfactuur, ...) die je zal moeten betalen. 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek