Elektronische ecocheques mogelijk gemaakt

Door: Marc Verboom | Op: 12/01/2016

KB verschenen


Het KB van 16 december 2015 (BS 24/12/2015) maakt de invoering van elektronische ecocheques mogelijk vanaf 1 januari 2016.

Het is (nog) geen verplichting om over te stappen naar elektronische ecocheques. Papieren ecocheques blijven nog steeds mogelijk. Van een definitieve overgang van papieren naar elektronische ecocheques is voorlopig nog geen sprake.

De keuze voor de overgang van papieren naar elektronische ecocgeques moet geregeld worden via een collectie arbeidsovereenkomst (CAO) op sector- of bedrijfsvlak. Bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging in de onderneming moet dit via een individuele schriftelijke overeenkomst.

Opdat de ecocheques niet als loon zouden beschouwd worden moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:
  • het aantal ecocheques en het bruto bedrag moeten vermeld worden op de loonafrekening;
  • voor het gebruik van de ecocheques kan de werknemer het saldo en de geldigheidsduur nagaan van de nog niet gebruikte ecocheques;
  • de geldigheidsduur van de ecocheques moet beperkt zijn tot 24 maanden (vanaf het ogenblik dat ze op de ecochequerekening van de werknemer worden geplaatst);
  • de ecocheques enkel en alleen kunnen gebruikt worden voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter (lijst bij CAO 98);
  • de ecocheques ter beschikking worden gesteld via een door de minister erkende uitgever;
  • het gebruik van de elektronische ecocheques geen kosten teweegbrengt (tenzij bij diefstal of verlies ter waarde van de nominale waarde van een maaltijdcheque of indien deze niet bestaan voor maximum 5 euro).

De ecochequerekening is een databank waarop voor de werknemer een aantal ecocheques worden opgeslagen en die beheerd wordt door de erkende uitgever van de ecocheques. Via een betaalkaart kan de werknemer de producten en diensten met ecologisch karakter aankopen. Er is geen extra kaart nodig. De elektronische ecocheques kunnen mee op dezelfde kaart van de maaltijdcheques (indien deze bestaan).


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek