Loonverschil met buurlanden wordt negatief

Door: Marc Verboom | Op: 21/12/2015

Volgens Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en OESO

Het ABVV ontving vandaag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) de cijfers over het loonverschil met Duitsland, Frankrijk en Nederland.

De wet van 1996 betreffende het concurrentievermogen bepaalt dat de evolutie van de Belgische loonkosten in lijn moet liggen met de 3 omliggende buurlanden. Eind 2014 lag onze loonkostenevolutie sinds 1996 2,9% hoger dan de loonontwikkeling in deze buurlanden (de zogenaamde fameuze loonkloof). Uit het technisch verslag van de CRB blijkt dat eind 2015 het loonverschil met de buurlanden nog slechts 1,5% bedraagt.

Volgens de meest minimalistische inschatting zal het loonverschil met de buurlanden eind 2016 negatief zijn. De loonevolutie in België zal dan 0,3% lager liggen dan in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Volgens de OESO zou dit zelfs - 1,4% bedragen. België zal dan competitiever zijn dan de buurlanden als het op loonkost aankomt. En dit cijfer houdt dan nog geen rekening met de loonsubsidies (zie verder).

Het technisch verslag van de CRB maakt duidelijk dat de werknemers de afgelopen jaren hun deel van het werk hebben gedaan. Zij hebben zware inspanningen geleverd. De economische effecten ervan worden nu duidelijk: het consumentenvertrouwen daalt en de belangrijkste pijler van onze economie, de binnenlandse vraag, brokkelt af. Ook de Europese Commissie gaf recent aan dat de groei van de binnenlandse consumptie in 2016 meer dan gehalveerd wordt.

De bedrijven hebben ondertussen hun hele verlanglijstje gekregen: een indexsprong, een verlaging van de patronale bijdragen, een meer flexibele arbeidsmarkt en extra loonsubsidies. Die loonsubsidies stegen in 2014 tot een recordniveau. Meer dan 7,1 miljard aan loonkosten moeten de bedrijven niet doorstorten aan de fiscus of de sociale zekerheid. Dit is 4,6% van de totale loonmassa. In 1996 was dit 1%.

Het is nu aan de bedrijven om hun plicht te doen, om te investeren, om te innoveren, om mensen aan te werven en op te leiden en om duurzame groei op gang te brengen. Of gaan ze de blanco cheque die ze van de regering hebben ontvangen simpelweg cashen of hogere bonussen en dividenden uitbetalen aan de happy few? De regering beloofde job, jobs, jobs. Tot op vandaag is het vooral noppes, noppes, noppes voor de werknemer.


  

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek