Geen akkoord over e-commerce in logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 20/12/2015

Werkgeversfederatie geeft geen mandaat om verder te onderhandelen

Het overleg over e-commerce in het PC 226 (internationale handel, transport en logistiek) heeft geen resultaat opgeleverd. De vakbonden waren nochtans bereid een aantal versoepelingen te aanvaarden in de bestaande sectorale CAO's betreffende de nachtarbeid en het weekendwerk.

Voor de werkgevers uit de sector was enkel een ongebreidelde flexibiliteit genoeg (prestaties op zaterdag en zondag, nachtarbeid, arbeidsduur op jaarbasis, dagprestaties tot 12u per dag, 143 overuren per kalenderjaar, geen loontoeslag voor avondwerk, ...). De vertegenwoordigers van de werkgeversfederatie gaf geen mandaat om verder te onderhandelen.

In een brief aan minister van werk Kris Peeters wijzen de vakbonden de minister er op dat het afspringen van deze onderhandelingen niet moet leiden tot een afremming van de e-commerce activiteiten.
Het KB van 13/9/1998 en de sectorale CAO van 5/7/2002 dat prestaties met nachtarbeid toestaat voor bepaalde werken en functies in de bedrijven die ressorteren onder het PC 226 kunnen verder volop gebruikt worden voor het uitvoeren van e-commerce activiteiten tijdens de nacht. Ook weekend-werk kan ingevoerd worden in de bedrijven op basis van de in de sectorale CAO voorziene procedure.


 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek