Indexering APCB (PC 200)

Door: Marc Verboom | Op: 08/12/2015

Indexering in januari 2016 met 0,43%

In het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC 200) (ex PC 218) worden de barema's én de reële lonen jaarlijks in januari aan de index aangepast.

Niettegenstaande de door de regering Michel - De Wever besliste indexsprong is er in de sector in januari 2016 toch nog een kleine indexering van 0,43%.

De wet op de indexsprong voorziet dat de afgevlakte gezondheidsindex (= gemiddelde van de laatste 4 maanden) bevroren werd vanaf april 2015 op het cijfer van maart 2015, zijnde 100,66.
De indexering met 0,43% slaat dus op de periode van januari tot en met maart 2015.

Dit percentage ligt lager dan indien de regering niet de beslissing tot indexsprong en de blokkering van de gezondheidsindex had genomen.

De indexsprong geldt tot wanneer de werknemers 2% koopkracht hebben verloren. Op basis van de huidige inflatievooruitzichten van het Planbureau zou de totale indexsprong van 2% pas eind 2017 of begin 2018 gehaald worden. Als gevolg hiervan wordt de eerstvolgende "normale indexering" van de lonen in PC 200 bijgevolg pas begin 2019 verwacht.

BBTK blijft van mening dat deze indexsprong asociaal en overbodig is. De impact ervan draag je mee tot aan je pensioen. Bovendien werkt deze koopkrachtdaling contraproductief en komt ze de economie niet ten goede.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek