Betaalde feestdagen in 2016

Door: Marc Verboom | Op: 26/10/2015

Voor 15 december 2015 moeten de vervangingsdagen voor feestdagen die in 2016 samenvallen met een inactiviteitsdag worden vastgelegd

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2016 op volgende data:
  • vrijdag 1 januari: Nieuwjaar
  • maandag 28 maart: Paasmaandag
  • zondag 1 mei: Feest van de Arbeid
  • donderdag 5 mei: Hemelvaartdag
  • maandag 16 mei: Pinkstermaandag
  • donderdag 21 juli: nationale feestdag
  • maandag 15 augustus: Maria Hemelvaart
  • dinsdag 1 november: Allerheiligen
  • vrijdag 11 november: Wapenstilstand
  • zondag 25 december: Kerstmis

Een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) wordt in principe vervangen door de eerstvolgende maandag. In 2016 is dit het geval voor zondag 1 mei (te vervangen door maandag 2 mei) en zondag 25 december (te vervangen door maandag 26 december).

Men kan op ondernemingsvlak hiervan afwijken en de vervangingsdag van een feestdag op een ander moment vastleggen, hetzij voor iedereen (collectief) op dezelfde dag, hetzij voor iedereen vrij te kiezen. Dit gebeurt met unanimiteit in de ondernemingsraad, in akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging of in akkoord tussen de werkgever en elke werknemer afzonderlijk indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen.

In al deze gevallen moet men voor 15 december 2015 tot een akkoord komen en moet een bericht uitgehangen worden en aan het arbeidsreglement worden toegevoegd waarin de vastgestelde collectieve vervangingsdag of de toekenning van de individuele compensatiedag vermeld staat.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek