Wet 'MAHOUX' in het Belgisch Staatsblad

Door: Luk Stuer | Op: 25/03/2003

De Anti-discriminatiewet of Wet Mahoux verscheen op 17 maart 2003 in het Belgisch Staatsblad.

Deze nieuwe wet zet twee Europese Richtlijnen inzake gelijke behandeling om in Belgisch recht.

De wet verbiedt discriminaties in het maatschappelijk verkeer.

Ook in de relatie werkgever-werknemer heeft de wet gevolgen.
Ze verbiedt elke vorm van directe en indirecte discriminatie op het vlak van :
  • de selectie- en aanstellingscriteria
  • de bevorderingskansen
  • de arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van ontslag en bezoldiging)

De wet treedt 10 dagen na haar publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek