Kandidaat sociale verkiezingen?

Door: Marc Verboom | Op: 21/09/2015

Samen de toekomst tekenen ...

Sociale verkiezingen, wat is dat precies ?

Bij de sociale verkiezingen kies je de personen die je zullen vertegenwoordigen tegenover de werkgever van je bedrijf. Je verkiest je vertegenwoordigers om te zetelen in de overlegorganen van het bedrijf. In België worden om de 4 jaar sociale verkiezingen georganiseerd in alle bedrijven met meer dan 50 werknemers. De volgende sociale verkiezingen vinden plaats tussen 9 en 22 mei 2016.


OR of CPBW, welke verschillen ?

De Ondernemingsraad (OR) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) zijn beide instanties waar overleg wordt gepleegd tussen de werkgever en de werknemers van de onderneming. Ze hebben elk hun specifieke opdracht.

Er moet een ondernemingsraad worden opgericht in elk bedrijf dat ten minste 100 werknemers telt. Dit orgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgever. De OR:
 • ontvangt alle informatie en wordt geraadpleegd over de economische en financiële situatie van de onderneming en over de tewerkstelling;
 • stelt het arbeidsreglement op of wijzigt het;
 • controleert de naleving van de sociale wetgeving en de CAO's;
 • bespreekt alles wat te maken heeft met het leven binnen het bedrijf zoals o.m. de arbeidsvoorwaarden, vakantiedagen, invoering van nieuwe technologieën, uurroosters...; 

Er moet een comité voor preventie en bescherming op het werk worden opgericht in elke onderneming met minstens 50 werknemers. Het CPBW:
 • zorgt voor de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers;
 • staat in voor preventie van arbeidsongevallen;
 • kan een actieve rol spelen bij psycho-sociale risico's (burn-out, stress, ...);
 • controleert de arbeidsgeneeskundige dienst;
 • ...

Zijn er voorwaarden ?

Om werknemersafgevaardigde te worden in de OR of CPBW moet je je kandidaat stellen bij de sociale verkiezingen. Om kandidaat te kunnen zijn moet je voldoen aan volgende voorwaarden:
 • je moet een arbeidsovereenkomst hebben als werknemer van de onderneming;
 • je moet ten minste 18 jaar zijn en jonger dan 65 jaar;
 • je mag geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel (= directie);
 • je mag geen preventieadviseur of vertrouwenspersoon zijn;
 • je moet ten minste 6 maanden anciënniteit in de onderneming hebben.

Waarom kiezen voor BBTK ?

De BBTK is een organisatie die de werknemers begeleidt in de evoluties van de arbeidswereld en van de samenleving, voor een rechtvaardiger en meer solidaire wereld. Onze prioriteiten zijn het waarborgen van een serene toekomst voor de jongeren en ouderen, de tewerkstelling - een kwaliteitsvolle job voor iedereen - behouden, de sociale verworvenheden beschermen en zorgen voor goede loon- en arbeidsvoorwaarden. De BBTK vormt een team dat naar je luistert en je bijstaat, zowel in goede tijden als in crisismomenten.


Welke faciliteiten worden geboden ?

Als kandidaat ben je beschermd tegen ontslag, zelfs als je niet verkozen bent tijdens de sociale verkiezingen. De bescherming van de afgevaardigden is een garantie waardoor de afgevaardigden hun taak volledig onafhankelijk kunnen uitvoeren.

Als afgevaardigde sta je er niet alleen voor. Je verkeert in het gezelschap van een volledig team: ervaren collega's op het bedrijf en het BBTK secretariaat die je steunen in de taak als afgevaardigde.

Afgevaardigde zijn kan je leren. De BBTK is er om je te steunen en organiseert regelmatig opleidingen waardoor je over de juiste basis beschikt om meteen van start t gaan. De juridische kennis en de knowhow verwerf je al doende ...


Teken samen met BBTK de toekomst uit !!!

Voor meer info en vragen of het overmaken van je kandidatuur stuur je een mail naar bbtkmechelen@bbtk-abvv.be


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek