Bedienden en kaderleden in het vizier

Door: Marc Verboom | Op: 17/09/2015

Aanvullend pensioen en loonbarema's bedreigd

Dat deze regering geneigd is voornamelijk de vermogenden, rijken en werkgevers te dienen is niet nieuw. De tax shift maatregelen bewijzen dat eens te meer. Werknemers en uitkeringstrekkers zouden 100 euro per maand koopkracht winnen. Alleen is verre van duidelijk voor wie dit is, wanneer dit het geval zal zijn en hoeveel het precies zal zijn. Het wordt veeleer een spreekwoordelijke fata morgana, zand in de ogen van vele werknemers.

Ondertussen is de indexsprong van 2% wel een realiteit. En net zoals alle burgers krijgt u dezer dagen een bericht van uw elektriciteitsleverancier waarop zwart op wit staat hoeveel euro per maand u meer zult moeten betalen. En dan spreken we nog niet van alle andere factuurverhogingen die u het laatste jaar te beurt zijn gevallen en deze die er de komende maanden nog aankomen. Deze regering kost u meer dan wat zij u voorschotelt. Ondertussen krijgen werkgevers loonkostverlagingen zonder enig engagement om deze te moeten omzetten in jobs. De echt vermogenden en rijken blijven buiten schot. Maar nog is het niet genoeg. Deze regering en de werkgevers zijn er ook op uit om de bedienden en kaderleden extra aan te pakken via:

Je aanvullend pensioen
Werkgevers en verzekeraars vragen al langer om het wettelijk gegarandeerd rendement (3,75% en 3,25%) op je aanvullend pensioen te verlagen. Zij hebben nu een gewillig oor gevonden bij de regering. De minister van pensioenen houdt een wijziging van de wet achter de hand en vraagt vakbonden en werkgevers advies. De vooropgestelde wijziging zou de bedienden en kaderleden ettelijke duizenden en zelfs tienduizenden euro's kunnen kosten. Wij blijven stellen dat er geen sprake kan zijn van een contractbreuk.

Ook de leeftijd waarop je recht hebt op je kapitaal moet er aan geloven. Deze zal opgetrokken worden naar 63 jaar. In vele gevallen kan het kapitaal nu op 60, 61 of 62 opgenomen worden. En als er ondertussen geen premies meer betaald worden speel je het gegarandeerde rendement en de overlijdensdekking kwijt. Ook hier kan er geen sprake zijn van contractbreuk.

Je loonbarema
Werkgevers en regering willen komaf maken met de barema's. Geen anciënntiteitsgebonden verloningen meer, maar individualisering à la tête du client. Barema's moeten op de schop omdat ze de tewerkstelling van oudere werknemers in de weg zouden staan gezien "te duur". Alsof werknemers van pakweg 50 jaar en ouder nog anciënniteitsverhogingen zouden kennen. In de meeste sectoren en bedrijven lopen de baremieke verhogingen sneller af.

Drogreden dus. Het afschaffen van de barema's zal opnieuw neerkomen op een looninlevering. Barema's liggen vast in collectieve arbeidsovereenkomsten en kunnen dus niet éénzijdig worden aangepakt.

Je bediendestatuut
Werkgevers zouden graag de proefperiode opnieuw invoeren. Deze werd nog maar net afgeschaft (sedert 1/1/2014). De regering verwees (op vraag van de werkgevers) de in het vooruitzicht gestelde tweede maand gewaarborgd loon bij ziekte naar de prullenmand.

BBTK heeft hier een eis: de harmonisering van het vakantiegeld. In tegenstelling tot bij de arbeiders tellen bij bedienden jaarlijkse premies (zoals de 13de maand) in de berekening van het vakantiegeld niet mee. Deze wettelijke discriminatie moet worden weggewerkt.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek