Feestdagen en verlofdagen 2016 in sector logistiek

Door: Marc Verboom | Op: 14/09/2015

Regels voor het vastleggen van de vervangingsdagen voor feestdagen die samenvallen met een inactiviteitsdag, de regionale verlofdagen en de bijkomende conventionele verlofdagen

1. wettelijke feestdagen

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2016 op volgende data:
  • vrijdag 1 januari: Nieuwjaar
  • maandag 28 maart: Paasmaandag
  • zondag 1 mei: Feest van de Arbeid
  • donderdag 5 mei: Hemelvaartdag
  • maandag 16 mei: Pinkstermaandag
  • donderdag 21 juli: nationale feestdag
  • maandag 15 augustus: Maria Hemelvaart
  • dinsdag 1 november: Allerheiligen
  • vrijdag 11 november: Wapenstilstand
  • zondag 25 december: Kerstmis.

De wet bepaalt dat een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) in principe wordt vervangen op de eerstvolgende maandag. Voor 2016 is dit van toepassing voor zondag 1 mei (te vervangen door maandag 2 mei) en zondag 25 december (te vervangen door maandag 26 december).

De vervangingsdag kan echter op ondernemingsvlak op een andere dag vastgelegd worden, hetzij voor iedereen (collectief) op dezelfde dag, hetzij voor iedereen vrij te kiezen. Deze beslissing wordt genomen met unanimiteit in de ondernemingsraad of door de vakbondsafvaardiging in overleg met de werkgever. Indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen, dient de werkgever dit te bespreken met iedere werknemer afzonderlijk.

In elk geval moet de beslissing genomen worden voor 15 december 2015.

2. regionale verlofdag

In de sector heeft iedere bediende recht op de regionale verlofdag: in Vlaanderen (maandag 11 juli), in Brussel (maandag 11 juli of dinsdag 27 september), in Wallonië (dinsdag 27 september) en in het Duitstalig landsgedeelte (dinsdag 15 november).

De modaliteiten van toekenning en vervanging moeten bepaald worden op het vlak van de onderneming. Zo kan de regionale verlofdag op een andere dag collectief of individueel worden toegekend.

3. conventionele halve verlofdagen
 
In de sector heeft men recht op 4 bijkomende halve verlofdagen, met vrijaf 's middags op tweede Nieuwjaarsdag (zaterdag 2 januari), Goede Vrijdag (vrijdag 25 maart), Allerzielen (woensdag 2 november) en tweede Kerstdag (maandag 26 december).

De conventionele halve verlofdag van 2 januari, die op een zaterdag valt, wordt voor iedere bediende individueel toegekend.

Indien de wettelijke feestdag van 25 december, die op een zondag valt, op maandag 26 december wordt toegekend, wordt de conventionele halve verlofdag van maandag 26 december aan iedere bediende individueel toegekend.

Op ondernemingsvlak kunnen de 4 halve verlofdagen op een ander tijdstip worden toegekend (bijvoorbeeld door iedere bediende vrij te kiezen).


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek