Landingsbanen (tijdskrediet) vanaf 55 jaar

Door: Marc Verboom | Op: 18/08/2015

CAO 118 algemeen bindend verklaard

Vanaf 1 januari 2015 werd de leeftijd voor het recht op uitkeringen bij een landingsbanen in het kader van het tijdskrediet verhoogd naar 60 jaar.
Een landingsbaan geeft de mogelijkheid om vanaf deze leeftijd de arbeidsprestaties te verminderen tot halftijds of met 1/5. Het loonverlies kan gedeeltelijk gecompenseerd worden met een onderbrekingsuitkering (landingsbaan - tijdskrediet) van de RVA.

Een verlaagde leeftijd van 55 jaar werd voorzien voor de werknemers:
  • met een zwaar beroep (= wisselende ploegen, onderbroken diensten of nachtarbeid gedurende 5 jaar in laatste 10 jaar of gedurende 7 jaar in laatste 15 jaar of 20 jaar nachtarbeid);
  • met een lange loopbaan (= ten minste 35 jaar loopbaan);
  • in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

De leeftijd van 55 jaar zou de volgende jaren als volgt worden verhoogd:
  • 1/1/2015: 55 jaar
  • 1/1/2016: 56 jaar
  • 1/1/2017: 57 jaar
  • 1/1/2018: 58 jaar
  • 1/1/2019: 60 jaar.

Tenzij er in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een CAO kon worden afgesloten. Dit is gebeurd op 27 april 2015 voor de periode 2015 - 2016. Hierdoor blijft in deze periode de leeftijd van 55 jaar gehandhaafd (met mogelijke verlenging nadien). De CAO 118 van 27 april 2015 werd algemeen bindend verklaard door het KB van 19 juni 2015 (BS 15/7/2015).

Om op deze verlaagde leeftijdsgrens beroep te kunnen doen moet hiervoor een sectorale CAO of een bedrijfsakkoord (in geval bedrijf in moeilijkheden of herstructurering) zijn afgesloten in het kader van CAO 118.

De aanvang of verlenging van de landingsbaan moet vallen binnen de geldigheidsduur van de CAO.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek