SWT (brugpensioen) in 2015-2016 en daarna ...

Door: Marc Verboom | Op: 17/08/2015

Verdere uitvoering aan KB 30/12/2014 via in NAR afgesloten CAO's

De voorwaarden betreffende de toegang tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT (voorheen brugpensioen) werden door de regering vanaf 1 januari 2015 verstrengd en ondertussen omgezet in de nodige wetteksten (KB 30/12/2014 - BS 31/12/2014). Gezien de wijzigingen via het KB niet volledig sluitend waren en om verder uitvoering te geven aan de wijzigingen werden op 27 april 2015 (BS 15/7/2015) in de Nationale Arbeidsraad (NAR) 8 CAO's afgesloten (CAO 17 tricies sixties en CAO's 111, 112, 113, 114, 115, 116 en 117).


1. Algemeen stelsel leeftijd gaat van 58 naar 62 jaar (CAO 17 tricies sixties)

Brugpensioen is mogelijk vanaf 62 jaar.
De loopbaanvoorwaarde bedraagt voor mannen 40 jaar.
De loopbaanvoorwaarde bedraagt voor vrouwen in 2015 31 jaar en wordt jaarlijks met 1 jaar opgetrokken tot 40 jaar in 2020.
De leeftijd en loopbaanvoorwaarde moeten bewezen worden op het einde van de arbeidsovereenkomst.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
mannen 62/40 62/40 62/40 62/40 62/40 62/40 62/40 62/40 62/40 62/40
vrouwen 62/31 62/32 62/33 62/34 62/35 62/36 62/37 62/38 62/39 62/40

Een uitzondering geldt voor diegenen die ontslagen zijn voor 1/1/2015 en 60 jaar bereiken op uiterlijk 31/12/2016 (waarbij de opzeggingstermijn 31/12/2016 mag overschrijden).


2. Brugpensioen via CAO sector of onderneming (CAO 17 tricies sixties)

De CAO in de sector of de onderneming moet afgesloten worden en neergelegd zijn voor 1/7/2015.
De CAO kan voor maximaal 3 jaar worden afgesloten (2015 - 2016 - 2017).
De brugpensioenleeftijd is vastgelegd op 60 jaar en dit tijdens de looptijd van de CAO.
De loopbaanvoorwaarde is dezelfde als in het algemeen stelsel (zie onder 1).
De leeftijd en loopbaanvoorwaarde moeten bewezen worden op het einde van de arbeidsovereenkomst.


3. Brugpensioen zware beroepen (CAO 111 en 112)

De brugpensioenleeftijd is vanaf 1/1/2015 en voor de periode 2015 - 2016 vastgelegd op 58 jaar.
De loopbaanvoorwaarde bedraagt 33 jaar én mits:
  • een zwaar beroep gedurende 5 jaar in de 10 voorafgaande jaren of 7 jaar in de 15 voorafgaande jaren;
  • of 20 jaar nachtarbeid.

Een zwaar beroep is gedefinieerd als een tewerkstelling in wisselende ploegen, nachtarbeid (tussen 20 en 6u) of onderbroken arbeid.

Deze verlaagde leeftijd, in uitvoering van deze interprofessionele CAO's, moet voorzien worden in een sectorale CAO.

Bij gebrek aan een verlenging of aanpassing na 2016 zal de leeftijd vanaf een nog vast te stellen datum op 60 worden gebracht.


4. Brugpensioen zware beroepen (CAO 113 en 114)

De brugpensioenleeftijd is vastgelegd op 58 jaar.
De loopbaanvoorwaarde bedraagt 35 jaar én mits een zwaar beroep gedurende 5 jaar in de 10 voorafgaande jaren of 7 jaar in de 15 voorafgaande jaren.Een zwaar beroep is gedefinieerd als een tewerkstelling in wisselende ploegen, nachtarbeid (tussen 20 en 6u) of onderbroken arbeid.

Deze verlaagde leeftijd, in uitvoering van deze interprofessionele CAO's, moet voorzien worden in een sectorale CAO.

Bij gebrek aan een verlenging of aanpassing na 2016 zal de leeftijd vanaf een nog vast te stellen datum op 60 worden gebracht.


5. Brugpensioen lange loopbaan (CAO 115 en 116)

De brugpensioenleeftijd is vanaf 1/1/2015 vastgelegd op 58 jaar.
De loopbaanvoorwaarde bedraagt 40 jaar.
De leeftijd en loopbaanvoorwaarde moeten bewezen worden op het einde van de arbeidsovereenkomst.
Het ontslag moet plaatsvinden tijdens de geldigheidsduur van de CAO.

Er is geen sectorale CAO nodig..

Bij gebrek aan een verlenging of aanpassing na 2016 zal de leeftijd vanaf een nog vast te stellen datum op 60 worden gebracht.

Als overgangsmaatregel is hier voorzien dat de leeftijd van 56 jaar en loopbaan van 40 jaar blijft gelden indien:
  • ontslag voor 1/1/2016;
  • 56 jaar uiterlijk bij het einde van de arbeidsovereenkomst én op 31/12/2015;
  • 40 jaar loopbaan bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

6. Brugpensioen in ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden (CAO 117)

De afwijkende minimumleeftijd voor het brugpensioen voor bedrijven in herstructurering of in moeilijkheden is als volgt vastgelegd:

jaar minimumleeftijd
2015 55 jaar
2016 55 jaar
2017 57 jaar
2018 58 jaar
2019 59 jaar
2020 60 jaar


Ongeacht de aanvangsleeftijd van het brugpensioen moet de werknemer, op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan de volgende voorwaarde voldoen:
  • ofwel 10 jaar loopbaan als loontrekkende binnen de sector binnen de 15 jaar voorafgaand aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
  • ofwel 20 jaar beroepsverleden als loontrekkende.

Na 2016 kan deze CAO worden verlengd of aangepast (waarbij de minimumleeftijd geleidelijk verhoogd wordt tot 60 jaar in 2020).

Uiteraard moet de onderneming erkend zijn als onderneming in moeilijkheden of herstructurering.
Op bedrijfsvlak moet een CAO of collectief akkoord worden afgesloten in toepassing van deze CAO 117.


  

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek