38-urenweek is een feit sinds 1 januari 2003.

Door: Luk Stuer | Op: 25/03/2003

In alle sectoren geldt voortaan dat de wekelijkse arbeidsduur maximaal gelijk is aan 38 uur per week.

Dit betekent niet dat de wekelijkse arbeidsduur verminderd moet worden tot 38 uren effectief.
Het kan ook gaan om een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur over een referteperiode van maximaal één jaar.

Een dergelijke gemiddelde wekelijkse arbeidsduur had de werkgever voor 31 december 2002 moeten vastleggen in een CAO of in het arbeidsreglement.

Van deze regeling kan na 31 december 2002 niet meer worden afgeweken.

De werkgever die dus op 1 januari 2003 nog niet was overgegaan naar de 38-urenweek en geen gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis had geregeld in een CAO of het arbeidsreglement, moet vanaf 1 januari 2003 de 38 uren effectief per week toepassen.

De arbeidsduurvermindering mag geen loonsverlaging tot gevolg hebben. Het uurloon stijgt dus.

Voor deeltijdse werknemers betekent dit :
  • ofwel een proportionele vermindering van de arbeidsduur
  • ofwel een proportionele stijging van het loon


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek