Sectoraal akkoord PC 219 - erkende controleorganismen

Door: Marc Verboom | Op: 10/08/2015

Ontwerpakkoord goedgekeurd

We vatten hieronder de hoofdlijnen van het akkoord samen ...

Koopkracht

Verhoging effectieve lonen met 20 euro vanaf 1/1/2016
Verhoging van de sectorale minimumbarema's met 20 euro vanaf 1/1/2016
Mits bedrijfsakkoord mogelijkheid om verhoging om te zetten in een gelijkwaardig voordeel (uit menu):
  • 10 euro loonsverhoging + verhoging maaltijdcheques of dagvergoeding met 1 euro;
  • 10 euro loonsverhoging + verhoging aanvullend pensioen met 210 euro;
  • 10 euro loonsverhoging + ecocheques ter waarde van 210 euro.

Aanbeveling om te komen tot 100% tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer via derdebetalersregeling openbaar vervoer.

Opleiding

Behoud 4,5 dagen opleiding in 2016 - 2017, met inbegrip van 1 dag beroepsopleiding.
Aanbeveling evenwichtige participatiegraad rekening houdend met opleidingsbehoefte van elke werknemer en speciale aandacht voor oudere werknemers.

Tijdskrediet

Uitbreiding tijdskrediet met motief voor halftijdse en volledige schorsing van 24 naar 36 maanden.
Behoud leeftijd van 55 jaar voor landingsbanen in geval van lange loopbaan (35 jaar) en zware beroepen (bij ploegen- en nachtarbeid).


SWT (brugpensioen)

58 jaar indien ten minste 40 jaar loopbaan voor periode 2015 - 2016.
58 jaar en 35 jaar loopbaan waarvan ten minste 10 jaar in de sector in geval van zwaar beroep.

Arbeidstijd

Oprichting werkgroep registratie arbeidstijd, gelinkt met werkgroep flexibiliteit.

Tijdelijke contracten

Volledige overname van ononderbroken anciënniteit opgebouwd met contracten bepaalde duur of bepaald werk of via uitzendarbeid vanaf 1/1/2015.

Vertegenwoordiging kaderleden

Voorstel tegen 1/10/2015 over vertegenwoordiging kaderleden.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek