Stop jacht op deeltijdse werknemers

Door: Marc Verboom | Op: 07/08/2015

Besparingen op de kap van deeltijdse werknemers


Na de schoolverlaters en de oudere werklozen zijn het nu de deeltijdse werknemers met een inkomensgarantie-uitkering (IGU) die een deel van hun inkomen zien verdwijnen. In 78% van de gevallen gaat het over vrouwen, in 37% om alleenstaande moeders die dus geen tweede bron van inkomen hebben.

Wat is de inkomensgarantie-uitkering?
Als je werkloos bent en je moet een deeltijdse job aanvaarden heb je in bepaalde omstandigheden recht op een inkomensgarantie-uitkering. Een aanvulling op je deeltijds loon (voor het deel dat je werkloos blijft) opdat je inkomen uit deeltijdse arbeid niet minder zou bedragen dan je volledige werkloosheidsuitkering. Dus om (deeltijds) werken aantrekkelijker te maken.

Deze deeltijdse werknemers worden nu door de regering Michel in een onmogelijke positie gedwongen door de IGU te verminderen.

Aanval op hun inkomen door:

1. verlaging van het plafond om toegang te hebben tot de IGU. Je hebt enkel recht op een IGU als je niet meer verdient dan 1.559,38 euro. Dit bedrag wordt verminderd tot 1.501,82 euro.
2. rekening te houden met gezinssituatie. Tot vorig jaar bedroeg de toeslag 3,05 euro per uur ongeacht het familiaal statuut. Vanaf 2015 neemt men de gezinssituatie in rekening:

 • voor gezinshoofden blijft de toeslag 3,05 euro;
 • voor alleenstaanden wordt dit 2,14 euro;
 • voor samenwonenden wordt dit 1,21 euro.

3. het in rekening brengen van de werkbonus. Momenteel wordt geen rekening gehouden met de werkbonus (vermindering van de persoonlijke sociale bijdragen voor lage lonen). In de toekomst zal dit wel gebeuren. Het bedrag van de werkbonus zal voor de berekening van de IGU in het netto loon worden opgenomen met als gevolg een "hoger loon" en een lagere uitkering.
4. halvering van de IGU na 2 jaar. Wie 2 jaar een IGU ontvangt ziet die gehalveerd worden. Deze maatregel gaat in vanaf 2017.

We gaan dus naar een situatie waarin een samenwonende - op basis van de gezinssituatie met betrekking tot de degressiviteit van de uitkeringen - een lager inkomen zal hebben wanneer men werk en IGU combineert dan wanneer men volledig werkloos is.

Volgens de RVA is het aantal deeltijdse werknemers met een IGU door de eerste 3 maatregelen al gedaald tot 43.000 (- 15%) en worden de uitgaven van 245 miljoen euro naar 183,5 miljoen euro (- 25%) gebracht in 2016. Door de halvering van de uitkering vanaf 1 januari 2017 zou liefst nog eens 50% bespaard worden.

  2014         2015         2017        totaal verlies per maand                            
gezinshoofd 228 € 228 € 114 € 114 € (-50%)
alleenstaande 228 € 160 € 80 € 148 € (-66%)
samenwonend 228 € 91 € 45 € 183 € (-80%)Dwingen te solliciteren naar jobs die er niet zijn

Uit de ontwerpteksten die voorgelegd worden aan het Beheerscomité van de RVA blijkt dat de regering bovendien de deeltijdse werknemers met IGU wil onderwerpen aan de beschikbaarheidscontrole. Hen dwingen om onophoudelijk te solliciteren naar een voltijdse job. Zij zullen hier in de toekomst ook op geëvalueerd en eventueel gesanctioneerd worden.

Uit een studie van de 21.213 leden met een IGU bij het ABVV blijkt:
 • dat het hier hoofdzakelijk gaat om gezinshoofden (52 %) en alleenstaanden (25%) die allen een risico lopen om in de armoede terecht te komen. In 7.848 gevallen (37 %) gaat het om eenoudergezinnen.
 • dat zij hoofdzakelijk werken in sectoren waar voltijdse jobs niet voor handen zijn:
  • in de schoonmaak (21 %, dikwijls uurrooster voor en na gewone werkuren)
  • in de distributie en handel (14 %, piekuren)
  • in de horeca (11 %, onregelmatige piekuren)
  • in de openbare sector (16 %, vooral onderwijs en social profit).

Net zoals de oudere werklozen en bruggepensioneerden die men gaat dwingen om onophoudelijk te blijven solliciteren naar jobs die er zelden of nooit zijn voor 55 plussers, wil men nu de deeltijdse werknemers hetzelfde laten doen in sectoren waar er geen voltijdse jobs aangeboden worden.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek