Start Nationaal Pensioencomité

Door: Marc Verboom | Op: 27/07/2015

Het ABVV eist eerst discussie over hoogte wettelijk pensioen

Het ABVV is ingegaan op de uitnodiging van de regering om deel te nemen aan het Nationaal Pensioencomité. De wettelijke pensioenen zijn voor ons te belangrijk en zijn bovendien bevoorrechte materie van de sociale partners, die lang voor het Sociaal Pact beslisten dat werknemers na hun loopbaan een waardig pensioen verdienen.

"De discussie over hoe hoog een wettelijk pensioen moet zijn om waardig te leven wordt de laatste jaren niet meer gevoerd. Dat is respectloos", zegt Jean-François Tamellini, federaal secretaris van het ABVV en lid van het Nationaal Pensioencomité.

Nog voor het Nationaal Pensioencomité opgestart wordt, hakte de regering éénzijdig in op de werknemerspensioenen. "Het ABVV kan niet akkoord gaan met het optrekken van de pensioenleeftijd, het afschaffen van de pensioenbonus en de diplomabonificaties, het vrij toelaten van het onbeperkt bijverdienen" zo stelt Jef Maes, eveneens federaal secretaris van het ABVV en ook lid van het Nationaal Pensioencomité. "Tot nu toe werd enkel schijnoverleg gepleegd met vakbonden en werkgevers".

Het ABVV kan niet akkoord gaan met deze maatregelen, noch met de manier van werken. In feite probeert de regering elke discussie ten gronde over de pensioenen uit de weg te gaan, ook in het parlement, waar zij haar maatregelen door wil jagen met de karwats, zoals het geval is met de verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar. Op die manier kortwiekt de regering elke mogelijke discussie over de zware beroepen, de levensverwachting in goede gezondheid en de eindeloopbaanregelingen waardoor werknemers langer aan de slag zouden kunnen blijven. Het sociaal overleg wordt keer op keer genegeerd, terwijl de regering een globaal debat voorzien had.

Daarom vraagt het ABVV respect voor de sociale zekerheid, de werknemers en het sociaal overleg. Het neemt deel aan het Nationaal Pensioencomité maar zet tegelijkertijd enkele bakens uit. Het ABVV wil:
  • eerst een discussie over wat de hoogte van een waardig wettelijk pensioen moet zijn;
  • de onmiddellijke intrekking van de verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar (het is onmogelijk een globaal debat te voeren als dit soort scherpe maatregelen al éénzijdig is opgelegd en bovendien zinloos is);
  • een globale discussie; een pensioen wordt gedurende de loopbaan opgebouwd en bijgevolg geen discussie over pensioenen zonder een discussie over werkbaar werk;
  • een debat over de verbetering van de arbeidsvoorwaarden zodat werk werkbaar wordt en blijft;
  • echt overleg waarbij rekening gehouden wordt met de realiteit op de arbeidsmarkt en de gepensioneerden;
  • dat werkgevers een engagement aangaan om oudere werknemers aan het werk te helpen of te houden.

Voor het ABVV is een waardig wettelijk pensioen een pensioen van gemiddeld 1.500 euro per maand.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek