Overgang van papieren naar elektronische maaltijdcheques

Door: Marc Verboom | Op: 24/07/2015

Wat indien werkgever de overstap naar elektronische maaltijdcheques niet maakt?

Het KB van 29 juni 2014 (BS 24/7/2014) bepaalde dat de papieren maaltijdcheques volledig als betaalmiddel verdwijnen en worden vervangen door een elektronische betaalkaart (zie bericht dd. 25/8/2014) en dit vanaf 1/1/2016.
Dus vanaf 1/1/2016 kunnen geen papieren maaltijdcheques meer gebruikt worden. Maaltijdcheques toegekend voor prestaties vanaf oktober 2015 kunnen enkel nog onder elektronische vorm worden toegekend.

74,72% van de werkgevers, goed voor 1.552.864 of 93,27% van de werknemers die op 31/12/2011 papieren maaltijdcheques ontving, hebben de overgang gemaakt naar elektronische maaltijdcheques. Er blijven echter nog ongeveer 100.000 werknemers waarvan de werkgever de overstap nog niet heeft gemaakt.

Wat indien de werkgever de overstap naar elektronische maaltijdcheques niet maakt (hij kan vanaf oktober 2015 geen papieren maaltijdcheques meer bestellen en afleveren aan zijn werknemers)?
Maaltijdcheques worden toegekend op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) of kunnen in een individuele overeenkomst worden voorzien. Als de werkgever geen maaltijdcheques meer toekent, miskent de werkgever de CAO of de individuele overeenkomst. Dat de CAO of de individuele overeenkomst enkel slaat op papieren maaltijdcheques doet niet ter zake. De CAO of individuele overeenkomst handelt over de toekenning van maaltijdcheques. Papier of elektronisch is slechts een modaliteit van de overeengekomen toekenning. Bij ontstentenis van het verder toekennen van maaltijdcheques moet de werkgever in gebreke gesteld worden.

  

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek