Sectorakkoord APCB (PC 200)

Door: Marc Verboom | Op: 24/06/2015

Akkoord goedgekeurd en ondertekend

Niettegenstaande de door de regering opgelegde beperkte marge voor de loononderhandelingen en de indexsprong zijn wij er in geslaagd om een degelijk akkoord af te sluiten.

Koopkracht

Vanaf juni 2016 komt er jaarlijks een bruto premie ter waarde van 250 euro (te indexeren). Deze premie wordt berekend op basis van de effectieve en gelijkgestelde prestaties in de loop van de 12 maanden hiervoor. De premie wordt pro rata toegekend aan de deeltijdse werknemers.
In de bedrijven kan deze premie omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel.


Eindeloopbaan (SWT)

De leeftijd van SWT (brugpensioen) is sinds begin dit jaar op 62 jaar gebracht door de regering. Afwijkingen zijn nog mogelijk mits een sectoraal akkoord. In de sector is daar maximaal gebruik van gemaakt.

Tot eind 2017 kan je nog in brugpensioen vanaf 60 jaar, mits
  • een loopbaan van 40 jaar voor de mannen;
  • of een loopbaan van 31 jaar voor de vrouwen in 2015, 32 jaar in 2016 en 33 jaar in 2017;
  • én een anciënniteit van 5 jaar in de onderneming.

Brugpensioen vanaf 58 jaar is nog mogelijk tot eind 2016 mits een loopbaan van 33 jaar waarvan 20 jaar nachtarbeid of een zwaar beroep én mits ten minste 10 jaar anciënniteit in de onderneming.

Brugpensioen vanaf 58 jaar en een loopbaan van 40 jaar is eveneens nog mogelijk in de periode 2015 - 2016.


Tijdskrediet

Deze regering heeft sterk gesnoeid in het tijdskrediet. Via sociaal overleg in de sectoren bleef het mogelijk om de rechten maximaal te behouden. Dit akkoord voorziet dit.

Bedienden met minder dan 5 jaar anciënniteit in de onderneming hebben recht op 24 maanden voltijds en halftijds tijdskrediet met motief (opleiding, zorg voor kind tot 8 jaar, palliatieve verzorging, verzorging zwaar ziek gezins- of familielid, zorg gehandicapt kind tot 21 jaar).
Bedienden met ten minste 5 jaar anciënniteit in de onderneming hebben recht op 36 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief (zelfde motieven als hierboven). Behalve voor opleiding kan dit recht opgetrokken worden tot 48 maanden (onder voorbehoud van aanpassing van CAO 103).

Uiteraard is 1/5 vermindering van prestaties in het kader van tijdskrediet mogelijk zoals wettelijk vastgelegd.

Ook de regels rond de landingsbanen werden door de regering verstrengd. De leeftijd werd immers van 55 op 60 jaar gebracht.

Dank zij het sectorakkoord blijft een landingsbaan mogelijk vanaf 55 jaar (zowel halftijds als 1/5 vermindering. Dit op voorwaarde van een loopbaan van ten minste 35 jaar, 20 jaar nachtarbeid of in een zwaar beroep hebben gewerkt.
Hierbij blijft de sectorale aanvullende premie ter waarde van 69,57 euro per maand geldig.


Opleidingen

Het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden kent een uitstekend opleidingsfonds (CEVORA). De opleidingsCAO werd verlengd voor de periode 2016 - 2017.
Wel zullen de inhoudelijke programma's en de methodes bijgestuurd worden om aan de nieuwe uitdagingen van de arbeidsmarkt tegemoet te komen.


Het APCB is het grootste paritair comité voor bedienden uit de privé-sector en stelt meer dan 450.000 bedienden tewerk in diverse subsectoren zoals IT, call centers, telecommunicatie, consultancy, reisbureaus, interimkantoren, uitgeverijen, groothandel bouw, glasindustrie, ...« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek