PC 200 - voorstel van sectorakkoord 2015 - 2016

Door: Marc Verboom | Op: 14/06/2015

Het bereikte voorstel van sectorakkoord zal ter raadpleging worden voorgelegd

KOOPKRACHT

Een jaarlijkse (te indexeren) premie van 250 euro bruto wordt toegekend in juni 2016.
Pro rata toekenning voor deeltijdse werknemers.
Pro rata toekenning volgens aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen in de periode van 12 maanden.

Deze premie kan op bedrijfsvlak in een gelijkwaardig voordeel worden omgezet.
 

EINDELOOPBAAN (SWT)

Brugpensioen vanaf 60 jaar en 40 jaar loopbaan voor mannen en 31 jaar loopbaan in 2015, 32 jaar in 2016 en 33 jaar in 2017 voor vrouwen, mits 5 jaar anciënniteit in de onderneming voor de periode 1/1/2015 tot en met 31/12/2017.
Brugpensioen vanaf 58 jaar en 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep, mits 10 jaar anciënniteit in de onderneming voor de periode 2015 - 2016.
Brugpensioen vanaf 58 jaar en 40 jaar loopbaan voor de periode 2015 - 2016.


TIJDSKREDIET

Verlenging van de CAO tijdskrediet voor de periode 2015 - 2016, mits volgende aanpassingen:
  • voor bedienden met minder dan 5 jaar anciënniteit: recht op 24 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief (zorg en opleiding, zorg voor kind tot 8 jaar, palliatieve verzorging, verzorging zwaar ziek gezins- of familielid, zorg gehandicapt kind tot leeftijd van 21 jaar);
  • voor bedienden met ten minste 5 jaar anciënniteit: recht op 36 maanden voltijds of halftijds tijdkrediet met motief (zorg en opleiding, zorg voor kind tot 8 jaar, palliatieve verzorging, verzorging zwaar ziek gezins- of familielid, zorg gehandicapt kind tot leeftijd van 21 jaar); (eventueel na aanpassing CAO 103 tot 48 maanden);
  • landingsbaan met 1/5 vermindering van de arbeidsduur vanaf 55 jaar en 35 jaar loopbaan, zwaar beroep en 20 jaar nachtarbeid, mits 2 jaar anciënniteit in de onderneming en vanaf 1/1/2016.

De aanvullende premie 1/5 landingsbaan vanaf 60 jaar of 55 jaar (in geval van lange loopbaan 35 jaar, zwaar beroep en 20 jaar nachtarbeid), mits 2 jaar anciënniteit in de onderneming en vanaf 1/1/2016.


OPLEIDING

Verlenging van de CAO opleidingen voor de periode 2016 - 2017.

Mogelijkheid om tijdens deze periode te onderzoeken om het opleidingsbeleid inhoudelijk of methodologisch bij te sturen i.f.v. de uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Inspanningen binnen bestaande budget van CEVORA (het opleidingscentrum van de sector) voor ingroeibanen en duaal leren.


OUTPLACEMENT

Evaluatie (en eventuele aanpassing) van de CAO outplacement.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek