Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Door: Marc Verboom | Op: 12/06/2015

Verhoging jaarbedrag

In het kader van het ontwerp van loonakkoord voor de periode 2015 - 2016 werd een verhoging afgesproken van de maximale jaarlijkse grens voor niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (bonus of CAO 90) tot 3.169 euro.

Op het bedrag van de bonus wordt in hoofde van de werknemer een solidariteitsbijdragen van 13,07% ingehouden. Het maximale bedrag dat voor de werknemer vrijgesteld is van belastingen bedraagt 2.754,81 euro (3.169 - 13,07%).

De werkgeversbijdrage bedraagt 33%.


Het KB verscheen in het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2015 en treedt in werking op 1 januari 2016.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek