SWT (brugpensioen) vanaf 58 jaar in audiovisuele sector (PC 227)

Door: Marc Verboom | Op: 27/05/2015

Verlaging leeftijd tot 58 jaar bij "zware beroepen" en nachtarbeid

De CAO van 22 mei 2015 vult in de audiovisuele sector (PC 227) de mogelijkheden in voor de verlaagde brugpensioenleeftijd (SWT) vanaf 58 jaar.

Een eerste mogelijkheid is het SWT vanaf 58 jaar mits een loopbaan van 33 jaar en gedurende 5 jaar in de laatste 10 jaar voor het einde van de arbeidsovereenkomst of gedurende 7 jaar in de laatste 15 jaar voor het einde van de arbeidsovereenkomst in een zwaar beroep te hebben gewerkt.
Voor het begrip zwaar beroep wordt verwezen naar het KB van 3/5/2007. Dit betekent gewerkt in wisselende ploegen, onderbroken diensten of nachtarbeid.

Een tweede mogelijkheid is het SWT vanaf 58 jaar mits een loopbaan van 33 jaar en 20 jaar nachtarbeid.

De aanvullende vergoeding SWT, ten laste van de werkgever, wordt bij overgang van een vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van tijdskrediet naar voltijds SWT berekend op basis van het voltijds loon.

De CAO is geldig voor de periode van 1/1/2015 tot 31/12/2016.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek