Landingsbanen (tijdskrediet) vanaf 55 jaar

Door: Marc Verboom | Op: 22/05/2015

Kader CAO landingsbanen uiteindelijk afgesloten op 27 april 2015

Vanaf 1 januari 2015 werd de leeftijd van de landingsbanen in het kader van het tijdskrediet (mét uitkeringen) verhoogd naar 60 jaar.
Dit geeft de mogelijkheid om vanaf deze leeftijd de arbeidsprestaties te verminderen tot halftijds of te verminderen met 1/5.

Een verlaagde leeftijd van 55 jaar werd voorzien voor de werknemers:
  • met een zwaar beroep (= wisselende ploegen, onderbroken diensten of nachtarbeid gedurende 5 jaar in laatste 10 jaar of gedurende 7 jaar in laatste 15 jaar of 20 jaar nachtarbeid);
  • met een lange loopbaan (= ten minste 35 jaar loopbaan);
  • in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

De leeftijd van 55 jaar wordt de volgende jaren als volgt verhoogd:
  • 1/1/2015: 55 jaar
  • 1/1/2016: 56 jaar
  • 1/1/2017: 57 jaar
  • 1/1/2018: 58 jaar
  • 1/1/2019: 60 jaar.

Tenzij er in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een CAO kon worden afgesloten. Dit is gebeurd op 27 april 2015 voor de periode 2015 - 2016. Hierdoor blijft de leeftijd van 55 jaar in deze periode gehandhaafd (met mogelijke verlenging nadien).
De aanvang van de landingsbaan moet vallen binnen de geldigheidsduur van de CAO.
Vanaf 1 januari 2016 moet hiervoor een sectorale CAO of een bedrijfsakkoord (in geval bedrijf in moeilijkheden of herstructurering) zijn afgesloten in het kader van deze NAR CAO.

 


 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek