Indexsprong in PC 200 (ex PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 06/05/2015

Indexering lonen geblokkeerd voor vele jaren ...

De wet van de regering Michel - De Wever betreffende de indexsprong werd meerderheid tegen minderheid goedgekeurd en is gepubliceerd (wet van 23/4/2015 - BS 27/4/2015).

Deze wet voorziet dat de afgevlakte gezondheidsindex (= gemiddelde van de laatste 4 maanden) bevroren wordt vanaf april 2015 op het cijfer van maart 2015, zijnde 100,66.

Daartoe heeft men een nieuw indexcijfer ingevoerd, met name de referentie-index, die 2% lager ligt dan de afgevlakte gezondheidsindex. De indexblokkering stopt vanaf het moment dat de referentie-index het geblokkeerde gezondheidsindexcijfer (= 100,66) overschrijdt of het moment waarop de referentie-index met (ongeveer) 2% gestegen is.

In het paritair comité 200 (ex PC 218) wordt gewerkt met een jaarlijkse indexering in januari. De volgende "normale indexering" zou dus moeten plaatsvinden in januari 2016, maar deze zal SLECHTS GEDEELTELIJK worden toegekend tot 100,66. Volgens het Planbureau zal de indexatie op 1/1/2016 0,43% bedragen. Was de loonblokkering er niet geweest dan zouden de barema's en lonen met 0,75% moeten stijgen.

Volgens de huidige inflatievooruitzichten van het Planbureau zou de impact van de wet in 2015 uitkomen op 0,3%, in 2016 op 1,2% en in 2017 op 0,5%. De totale indexsprong van 2% wordt dus pas gehaald eind 2017 (of begin 2018). De eerstvolgende "normale indexering" van de lonen in het PC 200 wordt bijgevolg pas begin 2019 verwacht. In het PC 200 (en andere sectoren met een indexering op een vast tijdstip) wordt er gewerkt met meerdere "kleinere indexsprongen" tot iedereen 2% koopkracht heeft ingeleverd.

BBTK blijft van mening dat deze indexsprong asociaal en overbodig is en bovendien de economie niet ten goede komt.
« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek