Ronde tafel e-commerce

Door: Marc Verboom | Op: 05/05/2015

BBTK pleit voor een werkbaar kader met werkbaar werk  

BBTK heeft vandaag deelgenomen aan de ronde tafel e-commerce waarop de sociale partners uit de sectoren distributie en logistiek/transport waren uitgenodigd door minister van Werk en Economie Kris Peeters.

De minister heeft hierop zijn intenties toegelicht. BBTK zal deze verder analyseren.

Voor BBTK is het duidelijk dat e-commerce mogelijkheden biedt voor de tewerkstelling in de betrokken sectoren én daarbuiten. Immers e-commerce activiteiten in België zijn nog onderontwikkeld in vergelijking met andere ons omringende landen.

BBTK heeft gepleit voor een werkbaar kader met werkbaar werk waarbij het sociaal overleg in de betrokken paritaire comités zijn rol moet kunnen spelen. Hierbij kan en mag niet alleen gefocust worden op nacht- en weekendwerk. BBTK merkt ten andere op dat in het paritair comité logistiek voor de bedienden (PC 226) al een kader bestaat voor de invoering van atypische arbeidsregimes met navenante arbeidsvoorwaarden. BBTK zal het overleg binnen dit paritair comité ten volle zijn kans geven.

Onze betrachting is om op basis van sociaal overleg een werkbaar kader te creëren voor de bedrijven die e-commerce ontwikkelen met werkbaar werk voor de betrokken bedienden.« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek