Vakantiegeld verschuldigd op alle vergoedingen ?

Door: Luk Stuer | Op: 25/03/2003

Voortaan is vakantiegeld voor bedienden alleen verschuldigd op vergoedingen die aan RSZ onderworpen zijn.

Het Hof van Cassatie oordeelde in haar arrest dd. 04/02/2002 (JTT nr 822 van 20/03/2002) dat het vakantiegeld voor bedienden ook betaald moest worden op de patronale bijdragen voor de groepsverzekering.

Het nieuwe KB van 18/02/2003 (BS 06/03/2003) staat een dergelijke interpretatie niet meer toe.

Voortaan maken voordelen in natura zoals maaltijdcheques, bedrijfswagen en groepsverzekering geen deel meer uit van de berekeningsgrondslag van het vakantiegeld voor bedienden.
Voortaan wordt er geen rekening gehouden met dat deel van de bezoldiging dat niet als basis dient voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen.

Het KB bevestigt het reeds jarenlang bestaande standpunt van het Ministerie van Sociale Voorzorg en van de Sociale Inspektie en geeft uitvoering aan een punt van het Interprofessioneel Akkoord 2003-2004.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek